TAILIEUCHUNG - MÔN TIN HỌC CĂN BẢN - BUỔI THỰC HÀNH 7

Nội dung: Các chức năng khác của Word: trộn thư (Mail Merge), tạo các công thức, thêm các cước chú cuối trang/ cuối phần (Footnote/Endnote). Dùng WordArt để tạo các biểu tượng. Định dạng và in ấn trong Word: thêm tiêu đề đầu và cuối trang (View/ Header and Footer), đánh số trang (Page Number). | - Các chức năng khác của Word: trộn thư (Mail Merge), tạo các công thức, thêm các cước chú cuối trang/ cuối phần (Footnote/Endnote). - Dùng WordArt để tạo các biểu tượng. - Định dạng và in ấn trong Word: thêm tiêu đề đầu và cuối trang (View/ Header and Footer), đánh số trang (Page Number). Thực hành: 1) Sử dụng chức năng trộn thư (Mail Merge): Tạo bảng như bên dưới dùng làm cơ sở dữ liệu (Data Source) cho việc trộn thư, sau đó lưu lại ở ổ đĩa D: với tên là FAX TENNGOI DCGOI NGNHAN DCNHAN NHANTIN Lê Hoàng H 12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, TP HCM Lê Thị Thủy T 49 A Đào Duy Huế Đã có hàng vào gấp để làm thủ tục nhận. Hoàng Thị B 32/1 Hai Bà Trưng, Q1, TP. HCM Hồ Lệ N 15 Cao Bá Quát, Nha Trang Phan Thanh T 451 Nguyễn Kiệm, Q GV, TP. HCM Nguyễn Thị Mộng C 45 Bến Ninh Kiều, Cần Thơ Cần gặp gấp để bàn lại hợp đồng. 2) Tạo tập tin chính (Main Document) có nội dung như bên dưới, lưu lại với tên là D:\ Tap Tin và thực hiện thao tác trộn thư theo dạng: Thực hành: Tạo các công thức toán học và sử dụng Drawing (WordArt), lưu lại với tên D:\ View \ Header and Footer Hãy tạo Header và Footer, đánh số trang cho tập tin như sau: Chèn số thứ tự tự động cho từng trang: Insert \ Page Numbers Khi muốn in ra giấy File \ Print MÔN TIN HỌC CĂN BẢN - BUỔI THỰC HÀNH 7 Trịnh Quang Minh – tqminh@ – Y/M: tqminh_csp

TÀI LIỆU HOT