TAILIEUCHUNG - Mô hình chuyển đổi cây trồng trên đất lúa ở ĐBSCL

Đây là những mô hình nhằm phá thế độc canh cây lúa, cắt đi nguồn sâu bệnh hại lúa, vốn luôn hiện diện liên tục trên đồng ruộng. Mô hình 2 lúa - 1 màu Mô hình này nhằm đưa cây đậu nành, mè, bắp vào giữa 2 vụ lúa: vụ lúa đông xuân, vụ màu xuân hè và vụ lúa hè thu. | Mô hình chuyển đổi cây trồng trên đất lúa ở ĐBSCL Nguồn Đây là những mô hình nhằm phá thế độc canh cây lúa cắt đi nguồn sâu bệnh hại lúa vốn luôn hiện diện liên tục trên đồng ruộng. Mô hình 2 lúa - 1 màu Mô hình này nhằm đưa cây đậu nành mè bắp vào giữa 2 vụ lúa vụ lúa đông xuân vụ màu xuân hè và vụ lúa hè thu. Xác bã thực vật của cây màu sẽ là nguồn phân xanh bổ sung cho cây trồng vì rễ cây họ đậu nành là rễ cây cộng sinh có vi khuẩn cố định đạm từ khí trời bổ sung đạm cho đất. Thời vụ canh tác lúa đông xuân từ tháng 11- 2 gieo sạ bằng các giống lúa ngắn ngày cho năng suất và phẩm chất gạo tốt như Jasmine 85 IR 64 OM 3536. Vụ màu bắp đậu nành mè được trồng từ tháng 2-6 tuỳ vào điều kiện đất đai có thể làm đất hoặc không làm đất. Đối với đất nhiều sét hoặc dẻ chặt thì phải cày bừa cho đất tơi xốp trước khi gieo còn đất thịt nhẹ phù sa có thể không làm đất. Có thể trồng bắp với các giống V991 DK888 WN10 đậu nành có giống MTL176 MTĐ45-3 mè là giống V6 mè đen mè trắng. Vụ lúa hè thu bắt đầu từ tháng 6-9 gieo sạ với các giống ngắn ngày OM2517 OM2513 OM2518 OM4498. Mô hình 2 vụ lúa - 1 vụ màu cho thu nhập từ 30-35 triệu đồng ha và lãi từ mô hình này từ 12-15 triệu đồng ha. Mô hình lúa - cá Nhằm đưa cá vào nuôi xen trên ruộng lúa để tăng thu nhập ngoài 2 vụ lúa chính là đông xuân và hè thu. Các loại cá thích hợp trên ruộng lúa là mè Vinh rô phi chép mè trắng trôi sặc rằn cá rô thát lát cá lóc. Thời vụ có thể thả cá từ tháng 3-5 tuỳ vào việc chuẩn bị đất và sản xuất lúa hè thu . Khi sạ lúa khoảng 15-20 ngày có thể thả cá. Mô hình này cho thu nhập từ 40-45 triệu đồng ha và lãi từ mô hình này là 20-25 triệu đồng ha. Mô hình tôm sú - lúa Mô hình tận dụng nguồn sinh thái tự nhiên của vùng nhiễm mặn không chủ động được nước vào mùa khô có nước ngọt trong mùa mưa nước trời khắc phục tình trạng nuôi tôm liên tục trong năm dễ phát sinh dịch bệnh . Thời vụ nuôi tôm sú từ tháng 3 -8 trồng lúa từ tháng 9-1 năm sau. Mô hình này cho thu nhập từ 4555 triệu đồng ha

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    6    0    09-08-2020
90    7    0    09-08-2020
51    4    0    09-08-2020
105    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN