TAILIEUCHUNG - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 TOÁN CÓ ĐÁP ÁN

Tham khảo tài liệu 'trường thpt chuyên lương văn chánh đề thi thử tuyển sinh đại học năm 2009 toán có đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 MÔN TOÁN - KHỐI D Thời gian làm bài 180 phút PHẦN chung cho tất cả Thí sinh 7 0 điểm Câu I. 2 0 điểm Cho hàm số y x4 - 2x2 2 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số. 2. Viết phương trình các tiếp tuyến kẻ đến đồ thị C biết rằng các tiếp tuyến này đi qua điểm A 0 2 Câu II. 2 0 điểm x . o 9-x 2log2x-log2 x 6 1. Giải bât phương trình 2 1 sinx cosx 2 -2sin2 x 5 2 . 77 . 77 2. Giải phương trinh ---------------- sinI -x - sinI -3x I I 1 cot2 x 2 K 4 4 . . .ĩ . _. _ 2 x4x -1 . Câu III. 1 0 điểm Tính tích phân I í- dx 1 x - 5 Câu IV. 1 0 điểm Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh a tam giác SAC cân tại S góc SBC bằng 600 mặt phẳng SAC vuông góc với mặt phẳng ABC . Tính theo a thể tích của khối chóp . Câu V. 1 0 điểm Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực x3 x2 x - m x2 1 0 PHẦN RIÊNG 3 0 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần 1 hoặc phần 2 1. Theo chương trình Chuẩn Câu 2 0 điểm Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho các điểm A -1 -1 0 B 1 -1 2 C 2 -2 1 D -1 1 1 . 1. Tính góc và khoảng cách giữa các đường thẳng AB và CD. 2. Giả sử a là mặt phẳng đi qua D và cắt ba trục toạ độ Ox Oy Oz tương ứng tại các điểm M N P khác gốc O sao cho D là trực tâm của tam giác MNP. Hãy viết phương trình của mặt phẳng a Câu 1 0 điểm Cho a b c là các số thực dương thoả mãn ab bc ca 3. Chứng minh rằng 1 1 1 1 ---- r --------2 z---ụ H----------ụ - 1 a b c 1 b a c 1 c b a abc 2. Theo chương trình Nâng cao Câu 2 0 điểm Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho các điểm A -1 -1 0 B 1 -1 2 C 2 -2 1 D -1 1 1 E 4 2 1 . 1. Tính góc và khoảng cách giữa các đường thẳng AB và CD. 2. Giả sử o là mặt phẳng đi qua E và cắt tia Ox tại M tia Oy tại N tia Oz tại P. Viết phương trình mặt phẳng a khi tứ diện OMNP có thể tích nhỏ nhât. 10 1 3 Y Câu 1 0 điểm Tìm hệ số của x trong khai triển I 1 x I x k x -----------------------Hết--------------------- Trang 1 7 TRƯỜNG .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT