TAILIEUCHUNG - Bài 6: DỊCH VỤ HỘI THOẠI

Hiểu được hội thoại là gì? Ứng dụng thực tiển của hội thoại trên internet, và sử dụng hội thoại tốt nhất. Giới thiệu hội thoại. Cài đặt các chương trình hội thoại. Thiết lập, sử dụng Yahoo chat và Skype. Xử lý các sự cố xảy ra. Câu hỏi bài tập. | 7 30 2009 T Bài 1 TỔNG QUAN VỀ INTERNET Bài 2 PHƯƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET T Bài 3 WORLD WIDE WEB T Bài 4 TÌM KIẾM THÔNG TIN INTERNET T Bài 5 THƯ ĐIỆN TỬ E-MAIL T Bài 6 DỊCH VỤ HỘI THOẠI T Bài 7 NHỮNG DỊCH VỤ PHỔ BIẾN KHÁC T BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN -I- THI CUỐI MÔN Hiểu được hội thoại là gì Ứng dụng thực tiển của hội thoại trên internet và sử dụng hội thoại tốt nhất. 4- 4- 4- 4- 4- Giới thiệu hội thoại Cài đặt các chương trình hội thoại Thiết lập sử dụng Yahoo chat và Skype. Xử lý các sự cố xảy ra. Câu hỏi bài tập. 1 7 30 2009 -I- Hiểu được hội thoại và mô hình hoạt động. -I- Có khả năng cài đặt cấu hình và nâng cấp các chương trình hội thoại mới. -I- Xử dụng thành thạo các chương trình Yahoo Skype. -I- Xử lý một số xự cố khi làm việc với trình hội thoại. TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http GIỚI THIỆU HỘI THOẠI Hội thoại là chúng ta trao đổi với nhau bằng phương thức text hoặc âm thanh . trong thời gian thực. Hội thoại hay còn gọi là Chat. 4- Mục đích hôi thoại Nói chuyện trực tiếp trong khoản thời gian thực. Thảo luận các vấn đề mà không phải đợi trả lời như sử dụng mail. Trao đổi thông tin một cách nhanh chóng bằng âm thanh hình ảnh hoặc dạng text. Tổ chức các cuộc hội thoại với nhiều thành viên. Có 2 hình thức hội thoại phổ biến là Chat Text và Chat Voice. Có 2 kiểu hội thoại là Web Chat và Instat Messaging IM Chat S áce 2 7 30 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http GIỚI THIỆU HỘI THOẠI -I- Mục đích hôi thoại Tran Van Tai 1 0 Available Find contacts Oluan Map OTuan Su co OTuan Tai Otuyet phong 0 Uyen Phuong Nguyen Ovinhquang OxuanThang J Yen Pham Hocvien cao dang Ofongng_2311 0 lechithao_08cq mO1 Jnguyend uyquang777 Otten nguyenjiiit v Nguoi xua trangthuykg Q Iediithao_08cqm01 Offline Iechithao_08cqm01 thầy Tài ơi mấy file thầy gửi cho em đó phiền thầy chuyển về dạng office 2003 dũm em đc ko ah máy em cài office 2007 chạy hok đc bi lỗi phần mềm thầy convert dũm em nha xong thì send cho em nha lớp mình hôm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN