TAILIEUCHUNG - BÀI 3: WORLD WIDE WEB

Là một dịch vụ truy cập thông tin toàn cầu. Cho phép khai thác và sử dụng tài nguyên mạng Internet. Nội dung: Giới thiệu WORLD WIDE WEB; Cài đặt và cấu hình trình duyệt Web; Sử dụng trình duyệt Web; Sao lưu nội dung trang Web; Xử lý một số sự cố thông dụng; Câu hỏi bài tập. | 7 30 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MÔN HỌC INTERNET 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 TỔNG QUAN VỀ INTERNET Bài 2 PHƯƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET Bài 3 WORLD WIDE WEB Bài 4 TÌM KIẾM THÔNG TIN INTERNET Bài 5 THƯ ĐIỆN TỬ E-MAIL Bài 6 DỊCH VỤ HỘI THOẠI Bài 7 NHỮNG DỊCH VỤ PHỔ BIẾN KHÁC ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 3 WORLD WIDE WEB Là một dịch vụ truy cập thông tin toàn cầu. Cho phép khai thác và sử dụng tài nguyên mạng Internet i- Giới thiệu WORLD WIDE WEB -L Cài đặt và cấu hình trình duyệt Web -L Sử dụng trình duyệt Web -L Sao lưu nội dung trang Web -L Xử lý một số sự cố thông dụng -L Câu hỏi bài tập 1 7 30 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC -I- Hiểu được mô hình hoạt động của Web -I- Cài đặt cấu hình và nâng cấp các trình duyệt Web thông dụng -I- Sử dụng thành thọa trình duyệt Web MS IE Mozilla Firefox và kỹ thuật truy cập Web -I- Sử dụng các phần mềm tải file -I- Sao lưu và in trang Web -I- Xử lý một số lỗi trình duyệt thông dụng TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http ÄJ Giới thiệu World Wide Web Dịch vụ mạng thông tin toàn cầu 4- Khái niệm về World Wide Web World Wide Web hay còn gọi là Web Một dịch vụ chạy trên Internet Thông tin được lưu trữ dưới dạng siêu văn bản Hypertext . Truy cập bằng giao thức HTTP thông qua một trình duyệt Web Web Browser S pla ce 2 7 30 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu World Wide Web Dịch vụ mạng thông tin toàn cầu -I- Các thuật ngữ Webpage còn gọi là trang web Website tập hợp các trang web liên quan Homepage trang chủ trang giới thiệu Web Server máy chủ phục vụ Web Web Client máy trạm sử dụng dịch vụ Web TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT