TAILIEUCHUNG - MÔN HỌC INTERNET - BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ INTERNET

Internet là công cụ hữu ích không thể thiếu giúp chúng ta nghiên cứu, học tập, giải trí và giao tiếp với nhau. Nội dung: Giới thiệu về Internet; Địa chỉ Internet; Các dịch vu Internet; Câu hỏi và bài tập. | 7 30 2009 -ị- Bài 1 TỔNG QUAN VỀ INTERNET -ị- Bài 2 PHƯƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET -ị- Bài 3 WORLD WIDE WEB 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 4 TÌM KIẾM THÔNG TIN INTERNET Bài 5 THƯ ĐIỆN TỬ E-MAIL Bài 6 DỊCH VỤ HỘI THOẠI Bài 7 NHỮNG DỊCH VỤ PHỔ BIẾN KHÁC ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI sp ace TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ INTERNET Internet là công cụ hữu ích không thể thiếu giúp chúng ta nghiên cứu học tập giải trí và giao tiếp với nhau. -I- Giới thiệu về Internet -I- Địa chỉ Internet -I- Các dịch vu Internet -I- Câu hỏi và bài tập 1 7 30 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http 2 7 30 2009 Website http TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Giới thiệu về Internet Internet là một mạng toàn cầu. Các máy tính được nối với nhau chủ yếu thông qua đường dây điện thoại nhằm chia sẽ thông tin 4- Lích sử hình thành và phát triển o Thuật ngữ Internet xuất hiện vào khoảng 1974. o NSFnet Nation Science Foundation là mạng lên kết các trung tâm máy tính lớn mạng Internet ngày nay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    8    0    13-08-2020
3    1    0    13-08-2020
3    7    0    13-08-2020
2    3    0    13-08-2020
4    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
16    8    0