TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn kỹ thuật trồng bắp lai

1 - Thời vụ: + Đông Xuân: Gieo tháng ll - 12 Dương lịch, vụ này cho năng suất cao nhất + Vụ Xuân Hè: Gieo tháng l đến tháng 2 Dương lịch. + Hè Thu: Gieo tháng 4 đến tháng 5 Dương lịch để thu hoạch vào tháng 7 - 8 (thời gian có hạn Bà chằn). | TT r 1 1 il J J Ầ 1 w I Hướng dân kỹ thuật trông băp lai Nguồn 1 - Thời vụ Đông Xuân Gieo tháng ll - 12 Dương lịch vụ này cho năng suất cao nhất Vụ Xuân Hè Gieo tháng l đến tháng 2 Dương lịch. Hè Thu Gieo tháng 4 đến tháng 5 Dương lịch để thu hoạch vào tháng 7 -8 thời gian có hạn Bà chằn . Vụ Mùa Gieo đầu tháng 8 Dương lịch để thu hoạch vào lúc chuẩn bị dứt mưa chú ý vụ này thường hay bị hạn cuối vụ nếu thiếu nước thì hạt dễ bị lừng . 2 - Chuẩn bị đất Đất dọn sạch cỏ cày sâu 15 - 20 cm bừa kỹ cho tơi xốp để rễ bắp ăn sâu rộng và hút được nhiều dinh dưỡng. San bằng ruộng để dễ tưới và tiêu nước. Đất phải có độ ẩm vừa phải khi gieo hạt. Nếu đất chua cần phải bón vôi trước khi trồng. Bón vào lúc cày lần l. 3 - Chuẩn bị giống Lượng giống cần cho l ha từ 12 - 15 kg tùy theo giống hạt to hay nhỏ. Hạt giống phải đảm bảo khô không sâu mọt tỷ lệ nảy mầm phải đạt từ 90 trở lên. Nên ươm thử tỷ lệ nảy mầm trước khi trồng. 4 - Mật độ khoảng cách - Mật độ - cây ha. - Khoảng cách 75cm x 25 cm hoặc 80 cm x 30 cm. Gieo l hốc l hạt kèm theo ươm trong bầu một số cây dự trữ để dặm 5 - 7 ngày sau khi gieo. Mùa mưa phải gieo trên hàng mùa khô gieo dưới rãnh nên gieo dự trữ khoảng 5 số cây trong bầu để trồng dặm . 5 - Chăm sóc a Dặm Sau khi gieo 5 - 7 ngày tiến hành dặm lại cho đủ mật độ đây là biện pháp rất cần thiết để đạt năng suất cao. b Làm cỏ bón phân vun gốc Lượng phân bón cho 1 ha tùy theo loại đất nếu đất từ trung bình đến tốt có thể dùng lượng phân bón như sau Phân hữu cơ 5 - lo tấn. Urea 300 Kg. Super lân 600 Kg. Kali Clorua 100Kg. và được chia ra các lần bón như sau Đối với loại phân đơn - Bón lót Toàn bộ phân chuồng và phân lân. - Bón thúc Lần 1 8 - 10 NSG Bón 60 kg urê và 20 kg kali. Lần 2 22 - 25 NSG Bón 100 kg urê và 30 kg kali. Lần 3 35 - 38 NSG Bón 100 kg urê và 30 kg kali. Lần 4 48 - 50 NSG Bón 40 kg urê và 20 kg kali. Đối với loại phân hỗn hợp - Bón lót Bón 100 kg DAP. - Bón thúc Lần 1 22 - 25 NSG Bón 200 kg 20-20-15 30 kg urê và 15

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT