TAILIEUCHUNG - Môđun: Internet (Đồ án số 02)

Tham khảo tài liệu 'môđun: internet (đồ án số 02)', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY DOING TRUONG CAO ĐẲNG NGHỀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG MÔN HQC MÔĐUN INTERNET Đồ án số 02 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI 4444- TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI 4- Giúp sinh viên nghiên cứu. Giúp sinh viên ôn tập và triển khai kiến thức đã học. Rèn luyện kỹ năng báo cáo và làm đồ án. Rèn luyện ky năng lam viêc theo nhom cho sinh viên. II. 4- 4- Hiên nay có rất nhiều cách để kết nối sử dụng Internet có 2 cách phổ biến sau o Kêt nôi trực tiêp thông qua line điên thoai. Kêt nôi gian tiêp thông qua may tinh chia se Internet Proxy Server . Nghiến cửu các kiêu kết nối trên vá thửc hiến kết nối cụ thể nhử sau Kiêu kêt nôi trực tiêp Tìm hiểu các nhà cung cấp dịch vụ ADSL của Việt Nam Viettel VNPT FPT Netnam VDC. So sanh dịch vụ ADSL của FPT và VNPT tôc đô giá cả chất lương hâu mãi. Liệt kê cac yêu câu công viêc cân thiêt đê co thê tiên hanh lăp đăt va câu hình kêt nôi Internet ADSL. Hựơng dẫn thưc hiện chia sẽ kết nối sao cho các máy tính khác có thể sử dụng được Internet bằng 2 cách Bridge và ICS 3 Kiêu kêt nôi gian tiêp Khái niệm. Yêu cầu thông tin thiết bị cần thiết. Thiết lập kết nối thực hiện từng bước có hình ảnh minh họa . Trong điếu kiến Internet phát triến nhử hiến nay có mốt phửơng pháp đáó táó cung phát triến dửá trến Internet đó lá E Learning bạn hãy tìm hiểu về mố hình đàó tạó này Giới thiệu E-Learning đặc điểm của E-Learning. Sự khác biệt giữa phương pháp học tập bằng E-Learning với phương pháp học tập truyền thống. Cấu trúc mô hình chức năng của hệ thống E-Learning. Phương pháp và qui trình học bằng E-Learning. Khoa CNTT - MH MĐ Internet sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY OOIMG ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh ĐT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 III. IV. V. Tìm kiếm thông tin liên quan đến các nội dung trong Tình huống đề tài . Thực hiên nôi dung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    5    0    11-08-2020
1    7    0    11-08-2020
133    7    0    11-08-2020
126    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN