TAILIEUCHUNG - Phân tích các hình thức trả lương tại Công Ty Cơ Khí An Giang

Tham khảo luận văn - đề án 'phân tích các hình thức trả lương tại công ty cơ khí an giang', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phân tích các hình thức trả lương tại Công Ty Cơ Khí An Giang PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người nhằm tạo ra các của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Lao động có năng suất chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Để tuyển dụng và giữ lại đúng người làm đúng việc ban giám đốc cần có một hệ thống thù lao cạnh tranh và công bằng. Mặt dù tiền không phải là lý do duy nhất để nhân viên làm việc cho một doanh nghiệp nhưng những phương pháp trả lương không công bằng vẫn là nguyên nhân chính gây ra sự bất mãn của nhân viên và làm tăng tình trạng bỏ việc giảm hiệu quả quan hệ lao động và gây ra những chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp. Hệ thống tiền lương và tiền công sẽ cho phép doanh nghiệp tuyển dụng các nhân viên mới với mức lương thỏa đáng tăng mức lương phù hợp cho nhân viên và hình thành một con đường sự nghiệp cho các cá nhân. Để thực hiện được tất cả các công việc này cần phải có một hệ thống tiền lương và tiền công có tổ chức hợp lý. Mục đích của một hệ thống tiền lương và tiền công là đảm bảo rằng những người thực hiện các nhiệm vụ được coi là có giá trị như nhau sẽ nhận được mức thù lao như lao bao hàm tất cả các hình thức thu nhập mà các cá nhân nhận được cho phần lao động của họ. Bản chất của tiền lương cũng thay đổi tùy theo các điều kiện trình độ phát triển kinh tế xã hội và nhận thức của con người. Trước đây tiền lương được coi là giá cả sức lao động trong nền kinh tế thị trường. Giờ đây với việc áp dụng quản trị nguồn nhân lực vào các doanh nghiệp tiền lương không chỉ đơn thuần là giá cả sức lao động nữa. Quan hệ giữa người chủ sử dụng sức lao động và người lao động đã có những thay đổi căn bản. Liệu rằng với việc áp dụng quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp quan hệ này có thể chuyển từ hình thức bóc lột mua bán hàng hóa sang hình thức quan hệ hợp tác song phương đôi bên cùng có lợi hay không và bản chất tiền lương là gì hiện vẫn còn là những vấn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11          15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
61    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    3    0