TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình Đa dạng sinh học: Đa dạng các loài chim Việt Nam

Chim trĩ thường sống ở vùng đồi núi thấp, có độ cao lên tới 800m, nơi có nhiều cây cỏ, bụi rậm và rừng thông . Trĩ cũng là một loài co tên trong sách đỏ việt nam . Như là : trĩ đỏ(Phasianus colchicus) : Loài chim có tên trong sách đỏ, thuộc loài chim quý hiếm cần bảo vệ, thuộc lớp chim (AVES), bộ gà. | Đa Dạng Sinh Học Bài Thuyết Trình ĐA DẠNG CÁC LOÀI CHIM Ở VIỆT NAM GVHD: LÊ NGỌC THÔNG NHÓM : SAO BIỂN THÀNH VIÊN NHÓM : KHA MINH TUẤN THỊ THANH XUÂN LỚP : DH09SP DH09SP MSSV: 09132021 09132023 Theo tài liệu chúng tôi tìm được thì có khoảng 66 loài chim ở việt nam . Gồm có : 1/ HỌ TRĨ (PHASIANIDAE ): -Chim trĩ thường sống ở vùng đồi núi thấp, có độ cao lên tới 800m, nơi có nhiều cây cỏ, bụi rậm và rừng thông . -Trĩ cũng là một loài co tên trong sách đỏ việt nam . Như là : trĩ đỏ(Phasianus colchicus) : Loài chim có tên trong sách đỏ, thuộc loài chim quý hiếm cần bảo vệ, thuộc lớp chim (AVES), bộ gà -Trong họ trĩ bao gồm một số loài sau: Đa đa, gà gô (Francolinus pintadeanus ) Cây Trung quốc (Coturnix chinensis ) Gà so cổ hung (Arborophila davidi ) Gà so ngực gụ (Arborophila charltonii ) . Bạch trĩ 2/ HỌ LE (ANATIDAE ) -Tiêu biểu cho họ le là Le nâu .Le nâu sống thành bầy ở những nơi chúng ưa thích. Môi trường sống là các hồ nước ngọt, với nhiều thực vật, Thức ăn của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    6    0    12-08-2020
82    10    1    12-08-2020
132    5    0    12-08-2020
1    8    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN