TAILIEUCHUNG - Giao tiếp cổng nối tiếp

Cấu trúc cộng nối tiếp | Tài liệu Lập trình hệ thống Chương 4 Chương 4 GIAO TIẾP CỐNG NỐI TIẾP 1. Cấu trúc cổng nối tiếp Cổng nối tiếp được sử dụng để truyền dữ liệu hai chiều giữa máy tính và ngoại vi có các ưu điểm sau - Khoảng cách truyền xa hơn truyền song song. - Số dây kết nối ít. - Có thể truyền không dây dùng hồng ngoại. - Có thể ghép nối với vi điều khiển hay PLC Programmable Logic Device . - Cho phép nối mạng. - Có thể tháo lắp thiết bị trong lúc máy tính đang làm việc. - Có thể cung cấp nguồn cho các mạch điện đơn giản Các thiết bị ghép nối chia thành 2 loại DTE Data Terminal Equipment và DCE Data Communication Equipment . DCE là các thiết bị trung gian như MODEM còn DTE là các thiết bị tiếp nhận hay truyền dữ liệu như máy tính PLC vi điều khiển . Việc trao đổi tín hiệu thông thường qua 2 chân RxD nhận và TxD truyền . Các tín hiệu còn lại có chức năng hỗ trợ để thiết lập và điều khiển quá trình truyền được gọi là các tín hiệu bắt tay handshake . Ưu điểm của quá trình truyền dùng tín hiệu bắt tay là có thể kiểm soát đường truyền. Tín hiệu truyền theo chuẩn RS-232 của EIA Electronics Industry Associations . Chuẩn RS-232 quy định mức logic 1 ứng với điện áp từ -3V đến -25V mark mức logic 0 ứng với điện áp từ 3V đến 25 V space và có khả năng cung cấp dòng từ 10 mA đến 20 mA. Ngoài ra tất cả các ngõ ra đều có đặc tính chống chập mạch. Chuẩn RS-232 cho phép truyền tín hiệu với tốc độ đến bps nhưng nếu cáp truyền đủ ngắn có thể lên đến bps. Các phương thức nối giữa DTE và DCE - Đơn công simplex connection dữ liệu chỉ được truyền theo 1 hướng. - Bán song công half-duplex dữ liệu truyền theo 2 hướng nhưng mỗi thời điểm chỉ được truyền theo 1 hướng. - Song công full-duplex số liệu được truyền đồng thời theo 2 hướng. Định dạng của khung truyền dữ liệu theo chuẩn RS-232 như sau Start 0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 P Stop 1 Khi không truyền dữ liệu đường truyền sẽ ở trạng thái mark điện áp -10V . Khi bắt đầu truyền DTE sẽ đưa ra xung Start space 10V và sau đó lần lượt truyền từ D0

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    0    04-08-2020
155    2    0    04-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN