TAILIEUCHUNG - THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT MÔN TOÁN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2006

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh ôn thi học sinh giỏi toán 12. | SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2005-2006 ----------------------------- Đề chính thức Môn : TOÁN ( Vòng 2 ) ( Bảng A ) Thời gian làm bài :180 phút ( Không kể thời gian phát đề) Ngày thi : 19 – 11 – 2005 ------------------------------------------------------------------ Câu 1 : (5 điểm). Xét dãy số thực a1, a2, a3 , thỏa mãn các điều kiện: 0 0. Câu 4 : (5 điểm). Cho 5 điểm phân biệt A1, A2, A3, A4, A5 không đồng phẳng nhưng cùng nằm trên một mặt cầu. Chứng minh rằng các mặt phẳng, mỗi mặt đi qua trọng tâm của tam giác có các đỉnh là 3 trong 5 điểm nói trên và vuông góc với đường thẳng nối hai điểm còn lại, thì đồng quy. -------------------------Hết------------------------

TÀI LIỆU HOT