TAILIEUCHUNG - Truyền thông điệp nối tiếp của 8051

Các máy tính truyền dữ liệu cho nhau theo hai cach : song song và nối tiếp | CHƯƠNG 10 Truyền thông nối tiếp của 8051 Các máy tính truyền dữ liệu theo hai cách Song song và nối tiếp. Trong truyền dữ liệu song song thuờng cần 8 hoặc nhiều đuờng dây dẫn để truyền dữ liệu đến một thiết bị chỉ cách xa vài bước. Ví dụ của truyền dữ liệu song song là các máy in và các ổ cứng mỗi thiết bị sử dụng một đuờng cáp với nhiều dây dẫn. Mặc dù trong các trường hợp như vậy thì nhiều dữ liệu được truyền đi trong một khoảng thời gian ngắn bằng cách dùng nhiều dây dẫn song song nhưng khoảng cách thì không thể lớn được. Để truyền dưdx liệu đi xa thì phải sử dụng phương pháp truyền nối tiếp. Trong truyền thông nối tiếp dữ liệu được gửi đi từng bít một so với truyền song song thì một hoặc nhiều byte được truyền đi cùng một lúc. Truyền thông nối tiếp của 8051 là chủ đề của chương này. 8051 đã được cài sẵn khả năng truyền thông nối tiếp do vậy có thể truyền nhánh dữ liệu với chỉ một số ít dây dẫn. Các cơ sở của truyền thông nối tiếp. Khi một bộ vi xử lý truyền thông với thế giới bên ngoài thì nó cấp dữ liệu dưới dạng từng khúc 8 bít byte một. Trong một số trường hợp chẳng hạn như các máy in thì thông tin đơn giản được lấy từ đường bus dữ liệu 8 bít và được gửi đi tới bus dữ liệu 8 bít của máy in. Điều này có thể làm việc chỉ khi đường cáp bus không quá dài vì các đường cáp dài làm suy giảm thậm chí làm méo tín hiệu. Ngoài ra đường dữ liệu 8 bít giá thường đắt. Vì những lý do này việc truyền thông nối tiếp được dùng để truyền dữ liệu giữa hai hệ thống ở cách xa nhau hàng trăm đến hàng triệu dặm. Hình là sơ đồ truyền nối tiếp so với sơ đồ truyền song song. Serial Transfer Parallen Transfer Sender Receiver Sender D0 Receiver D7 Hình Sơ đồ truyền dữ liệu nối tiếp so với sơ đồ truyền song song. Thực tế là trong truyền thông nối tiếp là một đường dữ liệu duy nhất được dùng thay cho một đường dữ liệu 8 bít của truyền thông song song làm cho nó không chỉ rẻ hơn rất nhiều mà nó còn mở ra khả năng để hai máy tính ở cách xa nhau có truyền thông qua đường .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    7    0    11-08-2020
11    5    0    11-08-2020
3    6    0    11-08-2020
121    17    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN