TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Côn trùng - Đề tài: Vòng đời phát triển của Sâu - Nhóm lớp: Lớp Chồi

- Rèn luyện kỹ năng đếm đến 4, ôn thứ tự số đếm từ 1 đến 4. - Trẻ hiểu nội dung câu chuyện và kể lại được câu chuyện theo nội dung trẻ hiểu. - Trẻ nhớ được các giai đoạn phát triển từ sâu thành bướm. - Rèn luyện các kỹ năng vận động | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Côn trùng Đề tài Vòng đời phát triển của Sâu. Nhóm lớp Lớp Chồi Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Rèn luyện kỹ năng đếm đến 4 ôn thứ tự số đếm từ 1 đến 4. - Trẻ hiểu nội dung câu chuyện và kể lại được câu chuyện theo nội dung trẻ hiểu. - Trẻ nhớ được các giai đoạn phát triển từ sâu thành bướm. - Rèn luyện các kỹ năng vận động II. Chuẩn bị - Bài soạn trên PP - Các thẻ số từ 1 đến 4 - Các thẻ hình các giai đoạn phát triển từ sâu thành bướm - Bảng nỉ hoặc bảng giấy rôki cho mỗi nhóm trên bảng có các ô đánh số thứ tự từ 1 đến 4. - Khung cổng thể dục III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Chú sâu tham ăn Cô kể chuyện chú sâu tham ăn trên máy tính. Trẻ lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô. Trò chuyện với trẻ về quá trình phát triển từ sâu thành bướm. Hỏi và giới thiệu từng giai đoạn hình thành bướm Trứng sâu sâu trưởng thành tạo kén thành bướm 2. Hoạt động 2 Sâu ăn những gì Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Trò chuyện trò chuyện với trẻ về thứ tự số lượng các loại quả lá mà sâu ăn Đầu tiên sâu ăn mấy trái táo rẻ chọn thẻ hình trong rổ và giơ lên theo đúng số lượng quả lá sâu ăn sau đó cô mở lại trang trình chiếu cho trẻ quan sát và đối chiếu kết quả. Ngày hôm sau sâu ăn mấy trái táo Ngày hôm sau nữa sâu ăn mấy trái dâu Ngày cuối cùng sâu ăn bao nhiêu lá Sau mỗi lần hỏi đều cho trẻ chọn thẻ số sau khi trẻ chọn xong thẻ số giáo viên mới mở trang tương ứng trên máy tính cho trẻ đối chiếu kết quả 3. Hoạt động 3 Ai nhớ giỏi Chia lớp thành 2 3 nhóm mỗi nhóm có một bảng có ký hiệu của nhóm mình bảng để cách vạch xuất phát khoảng 2m. Từ vạch xuất phát trẻ phải chọn một thẻ hình để trong rổ chạy thể dục bò chui qua 2 cổng liên tiếp sau đó chạy đến bảng gắn thẻ hình của mình lên ô thứ tự từ 1 đến 4 sau đó chạy về đứng cuối hàng. Trẻ tiếp theo sẽ thực hiện giống như trẻ đầu tiên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    6    0