TAILIEUCHUNG - Chủ Đề: Bé biết con vật nào? - Đề tài: Chú ếch dễ thương - Lớp : 19 – 24 tháng

I. Mục đích yêu cầu: - Dạy trẻ cách cầm và bắt ếch. Lắng nghe và làm theo yêu cầu của cô. - Cung cấp: Đặc điểm, nơi sống, tiếng kêu - Trẻ làm quen với những động tác của các con vật. II. Chuẩn bị: - Băng, đĩa nhạc bài hát: Ếch ộp - Ếch bằng túi cát: đủ số trẻ - Lá sen (bằng bìa hoặc bitti’s) | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com TX À Tk X 1 Ẩj V A V 1 Chủ Đê Bé biêt con vật nào TX À A V 1 Ấ 1 1 Ä A 1 Đê tài Chú êch dê thương Lớp 19 - 24 tháng Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Dạy trẻ cách cầm và bắt ếch. Lắng nghe và làm theo yêu cầu của cô. - Cung cấp Đặc điểm nơi sống tiếng kêu. - Trẻ làm quen với những động tác của các con vật. II. Chuẩn bị - Băng đĩa nhạc bài hát Ếch ộp - Ếch bằng túi cát đủ số trẻ - Lá sen bằng bìa hoặc bitti s III. Hoạt động 1. Hoạt động 1 Bé và âm nhạc Ổn định trẻ bằng trò chơi Lắng nghe đoán giỏi Cô giới thiệu bài hát ếch ộp cho trẻ nhắc lại tên bài hát. Cho trẻ hát theo nhạc nhún nhảy và làm động tác mô phỏng theo giai điệu bài hát. TC Nhảy như ếch trẻ chống 2 tay ngang hông nhún chân và nhảy về phía trước. Xem ai nhảy tới mức trước. Hoạt động 2 Ếch nhảy lá sen Cô trò chuyện với trẻ về đặc điểm nơi sống và đặc biệt những chú ếch rất thích nhảy trên lá sen. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Cô dạy cho trẻ cách bắt ếch cầm bằng 2 ngón tay và cầm ở phnầ thân bụng của ếch. Cho trẻ đi tìm và bắt ếch giúp ếch nhảy trên lá sen. Cô quan sát hướng dẫn trẻ bắt ếch và cầm đúng cách. Hoạt động 3 Nào ta cùng thử tài Cô mở nhạc bài chim mẹ chim con. Cô mở nhạc không lời cho trẻ mô phỏng tạo dáng các con vật sống dưới nước như Con cua con cá con ếch. Kết thúc Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    6    0    11-08-2020
3    5    0    11-08-2020
352    3    0    11-08-2020
33    8    0    11-08-2020
31    25    0    11-08-2020
11    2    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    6    0