TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Chữ cái O, Ô, Ơ - Nhóm lớp: Lá

- Trẻ nhớ mặt chữ, tên gọi của chữ. - Nhận biết chữ o, ô, ơ có trong từ. - Phát triển ngôn ngữ: trẻ nhớ và lập lại tên chữ. Đọc từ có chứa chữ (đọc vẹt theo cô). - Củng cố kỹ năng quan sát tranh và kể lại nội dung bức tranh theo ý của trẻ. - Tự tin, tích cực tham gia vào các hoạt động. - Rèn luyện trẻ ngồi đúng từ thế, cầm bút đúng khi đồ chữ. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Ngôi trường của bé Đề tài Chữ cái O Ô Ơ Nhóm lớp Lá Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Trẻ nhớ mặt chữ tên gọi của chữ. - Nhận biết chữ o ô ơ có trong từ. - Phát triển ngôn ngữ trẻ nhớ và lập lại tên chữ. Đọc từ có chứa chữ đọc vẹt theo cô . - Củng cố kỹ năng quan sát tranh và kể lại nội dung bức tranh theo ý của trẻ. - Tự tin tích cực tham gia vào các hoạt động. - Rèn luyện trẻ ngồi đúng từ thế cầm bút đúng khi đồ chữ. II. Chuẩn bị - Thiết kế chuyện kể trên phần mềm pp - Tranh có chữ cho trẻ nhận chữ trong từ. - Giấy có chữ nét đứt cho trẻ đồ chữ. - Trang trí chữ o ô ơ thành các hình đẹp mắt để trang trí lớp. III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Bé làm quen chữ cái o ô Cho trẻ quan sát tranh trên máy tính và trò chuyện với trẻ về nội dung bức tranh. Khuyến khích mỗi trẻ đều nói lên suy nghĩ của trẻ về bức tranh mà trẻ được quan sát. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Hướng trẻ về nhân vật trọng tâm của bức tranh là cô giáo. Đố trẻ Cô giáo được viết chữ như thế nào Cho trẻ quan sát từ Cô giáo. Giới thiệu với trẻ về chữ o ô có trong từ cô giáo. Trẻ làm quen với chữ o ô So sánh chữ o và chữ ô Mỗi trẻ đều được gọi tên chữ o và chữ ô Cô phát cho mỗi trẻ một bức tranh trong tranh có các từ có chứ chữ o trẻ gạch dưới chữ o hoặc chữ ô và đọc tên chữ theo yêu cầu của cô. 2. Hoạt động 2 Bé học chữ ơ. Cho trẻ quan sát tranh trên máy tính và trò chuyện với trẻ về nội dung bức tranh. Khuyến khích mỗi trẻ đều nói lên suy nghĩ của trẻ về bức tranh mà trẻ được quan sát. Đố trẻ từ vui chơi được viết như thế nào Cho trẻ quan sát từ vui chơi Giới thiệu với trẻ về chữ ơ Trẻ quan sát chữ ơ đọc tên chữ ơ. So sánh chữ o và chữ ơ. So sánh 3 chữ o ô ơ Nhận diện chữ o ô ơ trong từ 3. Hoạt động 3 Trò chơi Hãy đoán đúng tên tôi Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    4    0    10-08-2020
4    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    6    0