TAILIEUCHUNG - Chủ Đề: Bé và chim - Đề tài: Chơi với chim - Lớp : 12-18 tháng

-Phát triển kỹ năng vận động, trẻ biết vận động nhún nhảy, chạy theo cô làm chim. - Trẻ nhận biết được hình ảnh bên ngoài của con chim. - Trẻ biết đọc vuốt theo cô, nói được từ chim, làm động tác mô phỏng theo cô. - Trẻ hứng thú nghe cô đọc thơ và chơi cùng cô. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ Đề Bé và chim Đề tài Chơi với chim Lớp 12-18 tháng Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu -Phát triển kỹ năng vận động trẻ biết vận động nhún nhảy chạy theo cô làm chim. - Trẻ nhận biết được hình ảnh bên ngoài của con chim. - Trẻ biết đọc vuốt theo cô nói được từ chim làm động tác mô phỏng theo cô. - Trẻ hứng thú nghe cô đọc thơ và chơi cùng cô. II. Chuẩn bị - Tranh con chim - Lồng chim có tiếng kêu - Các con chim bằng học cụ III. Hoạt động 1. Hoạt động 1 Đố bé con gì Cô cho cháu ngồi xung quanh cô. Cô và bé cùng chơi ú. à . Cô đưa tranh con chim đang hót ra và trò chuyển cùng trẻ - Tranh con gì đây Cô nhắc lại từ chim hót và cho trẻ lập lại theo cô. Cô đọc thơ Con chim 2 -3 lần Bài thơ Chim hót líu lo Chào cô chào cô Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chim kêu ríu rít Thích thích thích thích. Giáo dục trẻ biết chào cô chào ba mẹ. Hoạt động 2 Chim hót Cô cho trẻ nghe tiếng chim hót và hỏi trẻ đoán xem đó là tiếng gì Cô đưa mô hìn chim cho trẻ quan sát. Cho một số trẻ lên chỉ con chim và nói con chim. Cô đọc lại bài thơ chim hót và cho trẻ đọc theo cô. Hoạt động 3 Chim mẹ chim con Cô mở nhạc bài chim mẹ chim con. Cô làm chim mẹ trẻ làm chim con cùng chạy theo cô và vận động theo bà hát nhảy lên làm chim bay cao tay vỗ làm cánh đưa tay lên miệng làm chim hót. Kết thúc Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT