TAILIEUCHUNG - Isa 2006 Lab P1

Tài liệu thực hành ISA Server dành cho học viên. Module 2: Installing and Maintaining ISA Server | ISA Server Tài liệu thực hành dành cho học viên Muc luc Module 1 Overview of Microsoft ISA Server Module 2 Installing and Maintaining ISA Module 3 Enabling Access to Internet Module 4 Configuring ISA Server as a Module 5 Configuring Access to Internal Module 6 Integrating ISA Server 2004 and Microsoft Exchange Module 7 Advanced Application and Web Module 8 Configuring Virtual Private Network Access for Remote Clients and Module 9 Implementing Module 10 Monitoring ISA Server. 150 VSIC Education Corporation Trang 1 ISA Server Tài liệu thực hành dành cho học viên ISA 2006 Module 1 Overview of Microsoft ISA Server 2004 Module 2 Installing and Maintaining ISA Server Xay dựng mo hình va khai bao ip cho cac pc như hình ve. INT ADSL IP SM INT ISA IP SM GW DNS EXT ISA IP SM GW DNS CLIENT2 IP SM GW DNS Lab 1 Cài ISA server 1. Vào thư mục chứa source ISA double click vào file VSIC Education Corporation Trang 2 ISA Server Tài liệu thực hành dành cho học viên 2. Xuất hiện cửa so Microsoft ISA server 2006 setup chon Install ISA server 2006 - next 3. Chon option I accept the terms in the license agreement - next VSIC Education Corporation Trang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
24    5    0