TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Cây trái bốn mùa - Đề tài: Bé biết gì về cây dừa - Nhóm lớp: Lá

- Trẻ đọc thuộc bài thơ cây dừa, biết sử dụng một số hình ảnh để thay thế một số từ quen thuộc. - Hiểu được lợi ích của cây dừa và nhận biết một số sản phẩm từ dừa. - Biết phối hợp cùng bạn trong các hoạt động. - Phát triển khả năng quan sát. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Cây trái bốn mùa Đề tài Bé biết gì về cây dừa Nhóm lớp Lá Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Trẻ đọc thuộc bài thơ cây dừa biết sử dụng một số hình ảnh để thay thế một số từ quen thuộc. - Hiểu được lợi ích của cây dừa và nhận biết một số sản phẩm từ dừa. - Biết phối hợp cùng bạn trong các hoạt động. - Phát triển khả năng quan sát. II. Chuẩn bị - Bài giảng soạn trên PP - Hình ảnh về các vật dụng sản phẩm được chế tạo từ cây dừa. III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Thơ Cây dừa Cô đọc một lần bài thơ cây dừa Đọc lại từng đoạn cho trẻ đọc theo Có thể đọc một lần rồi cho từng nhóm đọc lại. Nhắc lại nếu các nhóm chưa nhớ. Đọc lại một lần bài thơ và cho trẻ đọc theo. Chia nhóm trẻ thi đọc thơ cùng cô vừa đọc vừa biểu diễn vận động theo bài thơ. Cô đọc theo hoặc nhắc trẻ những đoạn trẻ quên. Thi đọc thơ nối tiếp Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Nhóm 1 đọc khổ 1 nhóm 2 đọc tiếp khổ 2 nhóm 3 đọc khổ 3 sau đó đổi lại lần lượt nhóm 2 đọc khổ 1 nhóm 3 đọc khổ 2 nhóm 1 đọc khổ 3 sau đó lại thay đổi lần thứ 3. 2. Hoạt động 2 Bé tìm hiểu về cây dừa. Cho bé xem tranh một số hình ảnh về cây dừa cấu tạo bên ngoài. Một số hình ảnh các sản phẩm được chế tạo từ dừa và tác dụng của chúng. Trò chơi trạm phân loại Chia trẻ thành các nhóm mỗi nhóm tìm trong lớp các hình ảnh về dừa. 3. Hoạt động 3 Đọc thơ ghép hình. Mỗi nhóm có một bài thơ được viết trên khổ giấy lớn có để trống một số chỗ cô cho trẻ quan sát bài thơ cô đọc và ráp 1 số hình ảnh và chỗ trống. Các nhóm quan sát và về nhóm thảo luận để chọn hình dán vào chỗ trống cho phù hợp. Cô kiểm tra và sửa sai kết quả từng nhóm. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    4    0    15-08-2020
4    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
169    11    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
17    4    0
6    4    0