TAILIEUCHUNG - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CÁC BỘ CHỈNH LƯU

Tài liệu hướng dẫn thiết kế các bộ chỉnh lưu, . Chương 1: Phân tích yêu cầu công nghệ: Ví dụ phân tích yêu cầu công nghệ đối với hệ truyền động cơ điện một chiều; Phương pháp điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi điện áp mạch phần cứng. | HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CÁC BỘ CHỈNH LƯU Chương 1 Phân tích yêu cầu công nghệ . Ví dụ phân tích yêu cầu công nghệ đối với hệ truyền động động cơ điện một chiều . Phương pháp điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi điện áp mạch phần ứng Hình . a Mạch điện tương đương của động cơ điện một chiều. b Đồ thị phương trình đặc tính cơ. c Đồ thị phương trình đặc tính cơ điện. Phương trình cân bằng điện áp U Rju E Ru là điện trở tương đương mạch phần ứng động cơ bao gồm điện trở thuần của dây cuốn và điện trở phần tiếp xúc giữa chổi than và phiến góp. Eu gọi là sức điện động mạch phần ứng động cơ. Eu K o K PN K . 2na hệ số phụ thuộc cấu tạo động cơ số thanh dẫn tác dụng của cuộn dây phần ứng dưới một mặt cực từ số đôi mạch nhánh song song của cuộn dây phần ứng tốc độ góc trục động cơ rad s . 2nn n Khi tính toán với tốc độ động cơ là n vòng phút chỉ cần quy đổi . Thay vào và một chút biến đổi ta có phương trình đặc tính cơ điện như sau K N A a d _R J KI. K0 u Nếu biết rằng mô men do động cơ sinh ra tỷ lệ với dòng qua mạch phần ứng động cơ từ thông động cơ và hệ số cấu tạo động cơ K M M K Iu hay Iu Kp phương trình đặc tính cơ điện trở thành phương trình đặc tính cơ u - Ru M KO KI Động cơ điện một chiều thường làm việc với từ thông o không đổi. Trong chế độ không tải lý tưởng Iu 0 mô men do động cơ sinh ra cũng bằng 0 động cơ quay với tốc độ n - 0 KO gọi là tốc độ không tải lý tưởng. Khi có tải động cơ chạy ở tốc độ ữ ổn định nào đó khi mô men do động cơ sinh ra M cân bằng với mô men cản Mc. Điều này được biểu diễn trên đồ thị đặc tính cơ trên hình 1 .a. Phân tích phương trình đặc tính cơ ta thấy rằng để thay đổi tốc độ động cơ có thể dùng một số biện pháp sau 1. Thay đổi điện áp đặt vào mạch phần ứng động cơ Ud. 2. Thay đổi từ thông động cơ o. 3. Thay đổi điện trở mạch phần ứng động cơ Ru ví dụ bằng cách nối tiếp với phần ứng các điện trở phụ ngoài. Phương pháp thay đổi điện áp mạch phần ứng động cơ được sử dụng rộng rãi nhất vì cho dải điều chỉnh