TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn về PKI – Phần 3: Cài đặt

Chúng ta đã đi đến phần ba của loạt bài hướng dẫn về PKI. Trong phần đầu tiên, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn tổng quan về cách chuẩn bị và lập kế hoạch PKI. | Hướng dẫn về PKI - Phần 3 Cài đặt Nguồn Martin Kiaer Chúng ta đã đi đến phần ba của loạt bài hướng dẫn về PKI. Trong phần đầu tiên chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn tổng quan về cách chuẩn bị và lập kế hoạch PKI. Tiếp đến trong phần thứ hai đi vào chế độ thiết kế và xem xét một số thiết lập thực hành tốt nhất. Trong phần ba này chúng tôi sẽ giới thiệu rất nhiều đến vấn đề kỹ thuật và thể hiện cho bạn cách cài đặt PKI dựa trên Microsoft Certificate Services trong Windows Server 2003. Cài đặt PKI Dựa vào một số kết quả thiết kế từ hai phần trước bây giờ chúng ta hãy bắt đầu việc cài đặt PKI. Do đây là một hướng dẫn nhanh nên chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu một số bước. Phần cuối của bài này sẽ giới thiệu cho bạn cách cài đặt kiến trúc 2 mức gồm có một CA gốc offline và một CA đang phát hành online trong cùng một PKI có sử dụng các phương pháp thực hành tốt nhất. Mặc dù vậy trước khi bắt đầu cái đặt hãy làm quen với một số thứ. Trong hình 1 chúng tôi đã đưa ra một chu kỳ hợp lệ cho việc thực hành tốt nhất đối với mỗi CA tại mỗi mức dựa trên kiến trúc 3 mức đối với mô hình tổng thể hoàn tất . Ưu điểm của mô hình này là sẽ bảo đảm cho bạn luôn luôn có sự kiên định đối với các chứng chỉ đã được phát hành tại mỗi mức. Nếu bạn chỉ muốn triển khai kiến trúc 2 mức đơn giản chỉ cần xóa CA mức 3. Mô hình sẽ vẫn được áp dụng. Certrfie le type ưseríCcHmpưler Expiration 1 year Active Directory Domain CA type- SlanüalOTHr Rööl CA CA expiration 20years s version Windows Server ĨŨỦ 3 Starr da rd Edition Stätü Oifll rtO CA type Standalone Subordinate CA CA expiration 10 years OS ven lint Windows Sarver Ỉ00Ì Standard Edition StelMB Oft I In CA type EnlcrprisB Subordinate CA CA dxpir jtHjn 5 year OS version. Window Server ĨŨỮ3 Enterprise Edition Hình 1 Chu kỳ hợp lệ trong thực hành nhất đối với mỗi CA ở mỗi mức Một thứ nữa mà bạn nên chuẩn bị trước khi bắt đầu cài đặt là một file văn bản có tên . File này được sử dụng để tùy chỉnh cấu hình Windows Certificates

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
548    5    0    16-08-2020
11    4    0    16-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    6    0
7    6    0