TAILIEUCHUNG - Photoshop CS: Hiệu ứng nhật thực

Trong bài trước, tôi đã giới thiệu với các bạn cách tạo một vòng xoáy mầu bằng cách sử dụng một vài hiệu ứng từ bộ lọc Filter. Sẽ còn rất nhiều điều thú vị nữa từ bộ lọc Filter này mà chắc chắn một điều cả tôi và bạn đều chưa khám phá ra. | Photoshop CS Hiệu ứng nhật thực Nguồn Trong bài trước tôi đã giới thiệu với các bạn cách tạo một vỏng xoáy mầu bằng cách sử dụng một vài hiệu ứng từ bộ lọc Filter. Sẽ cỏn rât nhiều điều thú vị nữa từ bộ lọc Filter này mà chắc chắn một điều cả tôi và bạn đều chưa khám phá ra. Thêm một hiệu ứng nữa với Filter bạn hãy cùng tôi học cách làm thế nào để tạo ra hiệu ứng nhật thực Bước 1. Ctrl N tạo một document mới 400px x 400px Background mầu đen 000000 Bước 2. Tạo vầng sáng thấu kính ở giữa canvas Click Filter Render Lens Flare. Di chuột kéo tất cả các hình tròn cho tới khi đồng tâm với nhau. Hình trước di kéo chuột hình 1 hình sau khi di kéo chuột hình 2 Hình 1 Kết quả Hình

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    11-08-2020
5    5    0    11-08-2020
202    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN