TAILIEUCHUNG - Chủ Đề: Những con vật cưng - Đề tài: Câu chuyện của gà tồ - Lớp : Mầm

I. Mục đích yêu cầu: - Cung cấp và rèn luyện kỹ năng so sánh chiều cao hai đối tượng. Nhận biết sự khác nhau về chiều qua: cao hơn, thấp hơn. - Củng cố kiến thức của trẻ về hình ảnh con gà. - Trẻ lắng nghe và hiểu được nội dung câu chuyện. - Hát đúng lời bài hát và vận động theo nhạc bài hát: đàn gà trong sân II. Chuẩn bị: - Truyện rối hoặc truyện tranh nhân vật rời: câu chuyện của gà tồ - Nhạc bài hát: đàn gà trong sân - Thẻ hình một số con vật có 2 kích. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ Đề Những con vật cưng Đề tài Câu chuyện của gà tồ Lớp Mầm Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Cung cấp và rèn luyện kỹ năng so sánh chiều cao hai đối tượng. Nhận biết sự khác nhau về chiều qua cao hơn thấp hơn. - Củng cố kiến thức của trẻ về hình ảnh con gà. - Trẻ lắng nghe và hiểu được nội dung câu chuyện. - Hát đúng lời bài hát và vận động theo nhạc bài hát đàn gà trong sân II. Chuẩn bị - Truyện rối hoặc truyện tranh nhân vật rời câu chuyện của gà tồ - Nhạc bài hát đàn gà trong sân - Thẻ hình một số con vật có 2 kích thước cao hơn và thấp hơn. - Giấy có vẽ III. Hoạt động 1. Hoạt động 1 Câu chuyện của gà tồ Cô và trẻ cùng hát và vận động theo nhạc đàn gà trong sân Trò chuyện Trong sân có rất nhiều bạn gà làm sao để biết bạn nào cao hơn Bạn nào thấp hơn trẻ trả lời theo suy nghĩ Các bạn chú ý lắng nghe xem trong câu chuyện này làm cách nào để so chiều cao của mình với mọi người. Hoạt động 2 Ai cao hơn Ai thấp hơn Cô cho trẻ chơi trò chơi Gió thổi Thổi mỗi nhóm 2 bạn. Cô chọn 1 nhóm lên và trò chuyện với trẻ Theo các bạn 2 bạn này bạn nào cao hơn Bạn nào thấp hơn Làm sao để biết ai cao hơn ai thấp hơn Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Cô xếp hai bạn đứng sát cạnh nhau để so sánh. Lần lượt cho từng cặp bạn so chiều cao ai cao hơn đứng sang bên phải ai thấp hơn đứng sang bên trái. Hoạt động 3 Đàn gàn trong sân Cô cho mỗi bạn một tờ giấy có vẽ sẵn 2 chú gà đứng cạnh nhau. Trẻ quan sát và so sánh chiều cao của 2 chú gà. Chú gà nào cao tô màu đỏ chú gà nào thấp hơn tô màu vàng. Hoạt động 4 Hoạt động ngoài trời Hoạt động 5 Hoạt động vui chơi tại các góc Kết thúc Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    7    0    13-08-2020
23    8    0    13-08-2020
4    4    0    13-08-2020
9    4    0    13-08-2020
26    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    6    0