TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Thế giới động vật - Đề tài : BÉ BIẾT GÌ VỀ CÁ BIỂN

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Trẻ biết đặc điểm đặc trưng của cá nước mặn , biết giá trị dinh dưỡng của cá đối với đời sống con người - Thông qua hoạt động để phát triển kĩ năng sống : biết chăm sóc, bảo vệ hồ cá. - Củng cố kĩ năng tạo hình : cắt dán, gấp, vẽ màu năng diễn đạt ngôn ngữ , phối hợp nhóm, vận động theo nhạc II. CHUẨN BỊ: - Hồ cá - Tranh cá nước mặn: cá mập, cá ngựa, cá voi - Videoclip về sự sinh sản của cá ngựa - Giấy, NVL mở, đồ chơi góc xây dựng . | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Đề tài BÉ BIẾT GÌ VỀ CÁ BIỂN î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î x x x Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai ừứứứứứứứứứứứứứứứứứứứứứứứứứứứứứứứứứĩĩứĩĩứĩĩứĩĩứĩĩứĩĩĩĩ Website hô trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Trẻ biết đặc điểm đặc trưng của cá nước mặn biết giá trị dinh dưỡng của cá đối với đời sống con người - Thông qua hoạt động để phát triển kĩ năng sống biết chăm sóc bảo vệ hồ cá. - Củng cố kĩ năng tạo hình cắt dán gấp vẽ màu năng diễn đạt ngôn ngữ phối hợp nhóm vận động theo nhạc II. CHUẨN BỊ - Hồ cá - Tranh cá nước mặn cá mập cá ngựa cá voi - Videoclip về sự sinh sản của cá ngựa - Giấy NVL mở đồ chơi góc xây dựng III. TIẾN HÀNH A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 1. Hoạt động 1 Vs - Cô và bé cùng đi tìm những con vật sống dưới biển và đánh dấu - Cả lớp cùng cô đếm số lượng cá động vật đã đánh dấu và so sánh các con Vs vật. - 2. Hoạt động 2 - Trẻ chia làm 3 nhóm mỗi nhóm sẽ nhận các mảnh ráp hình con cá. Cả nhóm sẽ ráp tranh con đọc tên con cá đó giới thiệu cho cả lớp biết về nơi sống thức - ăn của cá. A Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com 3. Hoạt động 3 - Cho trẻ xem phim về sự sinh sản của cá ngựa - Trẻ chia làm 2 nhóm lần lượt sắp xếp quá trình sinh sản của cá theo phim xem. 4. Hoạt động 4 - Trẻ dùng NVL mở và đồ chơi góc xây dựng để làm thành bãi biển Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    5    0