TAILIEUCHUNG - Macromedia Flash - Hiệu ứng phóng to ảnh thành phố

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng một bức ảnh thành phố, nhưng bạn có thể sử dụng những hiệu ứng tương tự này cho bất kỳ ảnh nào. Bài này hoàn toàn không sử dụng mã script trong flash mà chỉ cần thực hiện một vài bước đơn giản dưới đây | Macromedia Flash - Hiệu ứng phóng to ảnh thành phố Nguồn Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách phóng to bất kỳ ảnh nào bằng một vài thủ thuật trong flash. Trong ví dụ này chúng tôi sẽ sử dụng một bức ảnh thành phố nhưng bạn có thể sử dụng những hiệu ứng tương tự này cho bất kỳ ảnh nào. Bài này hoàn toàn không sử dụng mã script trong flash mà chỉ cần thực hiện một vài bước đơn giản dưới đây Ví dụ Bước 1 Đầu tiên bạn có thể download bức ảnh của tôi về để sử dụng và nhớ là hãy đặt file vào vị trí để bạn có thể dễ dàng tìm thấy. Bước 2 Mở chương trình Flash trên máy. Vào File Import Import to Library. Trong cửa sổ chọn file xuất hiện hãy tìm tới vị trí ảnh mà bạn vừa download về chọn nó sau đó kích vào Open. Nếu bây giờ mở thư viện flash Ctrl L bạn sẽ thấy bức ảnh đã được nào vào hình dưới . Bước 3 Nhấn phím Ctrl J trên bàn phím để mở Document Properties và thiết lập độ rộng width của file là 300 pixel chiều cao height là 200 pixel. Chọn bất kỳ màu nào làm màu nền. Thiết lập Frame rate là 30 và kích OK. Bước 4 Chọn công cụ Selection Tool V và sử dụng công nghệ kéo-thả để đưa bức ảnh từ thư viện flash vào phần nội dung. Bức ảnh này to hơn file và bạn có thể co nhỏ nó lại theo kích thước 300x200px như kích cỡ của nền. Bạn có thể kéo nhỏ ảnh bằng công cụ Free Transform Tool Q hoặc vài Info Panel Ctrl I và đặt W 300 H 200 như hình dưới đây. Bước 5 Chọn bức ảnh vào Align Panel Ctrl K sau đo thiết lập các nội dung sau 1. Hãy đảm bảo rằng nút To Stage trong Align Distribute đã được bật. 2. Kích lên nút căn giữa theo chiều ngang ở Align 3. Kích vào nút căn giữa theo chiều dọc ở Align Bước 6 Chọn ảnh nhấn phím F8 Convert to Symbol để chuyển đổi ảnh sang dạng Movie Clip Symbol. onvert to Symbol IX Name image_mc OK Type G Mpvie clip Registration gjg o Button o Graphic Cancel Advanced Bước 7 Chọn frame 40 và sau đó là frame 45 nhấn phím F6 Bước 8 Trong khi vẫn chọn frame 45 dùng công cụ Free Transform Tool Q nhấn - giữ phím Shift và kéo to bức ảnh thành phố lên một chút .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    3    0    09-08-2020
3    5    0    09-08-2020
4    7    0    09-08-2020
9    4    0    09-08-2020
15    3    0    09-08-2020
13    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN