TAILIEUCHUNG - Xử lý dữ liệu bằng Java trong Oracle

Oracle luôn là một công cụ hay ứng dụng tốt nhất để xử lý dữ liệu? Câu trả lời nằm ở bên trong những gì bạn thực hiện. Thông thường, dữ liệu được biến đổi thông qua ngôn ngữ xử lý dữ liệu, ngoài ra nó cũng có thể được biến đổi thông qua việc xử lý các chuỗi hoặc số. | Xử lý dữ liệu bằng Java trong Oracle Nguồn Oracle luôn là một công cụ hay ứng dụng tốt nhất để xử lý dữ liệu Câu trả lời nằm ở bên trong những gì bạn thực hiện. Thông thường dữ liệu được biến đổi thông qua ngôn ngữ xử lý dữ liệu ngoài ra nó cũng có thể được biến đổi thông qua việc xử lý các chuỗi hoặc số. Để phân biệt giữa các loại xử lý này hãy cho rằng dữ liệu được lưu trữ trong phạm vi DML đầu ra hoặc dữ liệu hiển thị là những gì hoặc bằng cách nào dữ liệu lưu được hiển thị cho người dùng. Một ví dụ đơn giản cho trường hợp này là ngày tháng. Những gì được lưu có thể được yêu cầu để hiển thị theo những cách khác nhau. Ví dụ như là March 8th 2007 cũng như 03 08 2007 nó phụ thuộc vào những gì mà bạn hoặc người dùng của bạn muốn nhìn thấy như thế nào. Tiêu điểm chính của bài viết này liên quan đến bằng cách nào bạn có thể lấy được từ những thứ được lưu để hiển thị nó như thế nào đó. Tiêu điểm này liên quan đến những vấn đề xử lý xung quanh một chuỗi hay một số nào đó. Cho rằng bạn có một ứng dụng hỗ trợ các thống kê hoặc cung cấp phiếu cho người dùng thông qua Internet. Việc kích chuột để đệ trình trong một biểu mẫu thống kê trực tuyến thống kê theo ID hoặc theo số tài khoản để được qua như một trong những cặp giá trị - tên trong một URL đây là một vấn đề thường được thực hiện trong các bộ nhận dạng của bạn. Trường hợp sử dụng khác cho cơ chế truyền tải truyền dữ liệu trở lại này dùng để hợp lệ hoặc giới hạn sự sử dụng của bạn. Các phiếu dù trong biểu mẫu bằng giấy hoặc điện tử đều được biểu hiện bằng những định dạng số. Các số rất lớn làm cho chúng trở lên khó khăn hơn đối với việc làm giả mạo khi mà mật độ của nó được giãn cách nhiều hơn. Mặc dù vậy vấn đề ở đây là việc truyền trở lại số mã vạch 22 con số chẳng hạn sẽ tiêu tốn đến không gian hay chiều dài trong URL giới hạn 255 hoặc 256 kí tự . Những gì cần thiết ở đây là cách làm ngắn một số lớn trở thành một số nhỏ hơn. Một phương pháp để giải quyết vấn đề trên là lấy những số trong hệ cơ số 10 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    3    0    13-08-2020
23    4    0    13-08-2020
145    4    0    13-08-2020
28    3    0    13-08-2020
2    6    0    13-08-2020
2    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN