TAILIEUCHUNG - MẪU TỜ KHAI DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai di chuyển đăng ký ce máy chuyên dùng ban hành kèm theo Quyết định số 4381/2001/QĐ – BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2001 | MẪU TỜ KHAI DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Ban hành kèm theo Quyết định số 4381 2001 QĐ - BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2001 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI DI CHUYỂN QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Họ và tên chủ sở giấy CMND hoặc hộ chiếu. Ngày cấp .Cơ quan cấp. Địa chỉ thường trú. Họ và tên đồng sở hữu nếu có . Địa chỉ thường trú. Số giấy CMND hoặc hộ quan cấp. Hiện đã mua được cho tặng hoặc thừa kế chiếc xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau Loại xe máy chuyên sơn. Nhãn hiệu mác kiểu .Công suất. Nước sản sản xuất. Số động khung. Kích thước bao dài x rộng x cao .Trọng lượng. Biển số đăng ký nếu có .Ngày quan cấp. Nơi cấp. 168 Nay tôi xin được di chuyển xe máy chuyên dùng nói trên đến Sở Giao thông vận được tiếp tục đăng ký. . Người khai ký tên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT