TAILIEUCHUNG - Sao lưu và khôi phục lại MySQL với mysql-zrm trên Debian Sarge

Hướng dẫn này sẽ mô tả làm cách nào để sao lưu (backup) và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL của bạn với mysql-zrm trên hệ thống Debian Sarge. | Sao lưu và khôi phục lại MySQL với mysql-zrm trên Debian Sarge Nguồn Hướng dẫn này sẽ mô tả làm cách nào để sao lưu backup và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL của bạn với mysql-zrm trên hệ thống Debian Sarge. mysql-zrm là một phần trong Zmanda Recovery Manager của MySQL nó là một công cụ mới giúp bạn có thể tạo logic đầy đủ hay sao lưu thô cơ sở dữ liệu không quan tâm đến phương tiện lưu trữ của bạn và cấu hình MySQL tạo báo cáo về sao lưu thẩm tra tình trạng của các sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn. Nó cũng có thể gửi thông báo bằng e-mail về trạng thái sao lưu từ đó bạn có thể bổ sung nhiều biện pháp sao lưu dựa trên ứng dụng của bạn và thời gian ví dụ như hàng ngày hay hàng tuần. . Điều đầu tiên tôi muốn nói ở đây rằng đây không chỉ là cách duy nhất cho thiết lập một hệ thống như vậy. Trong thực tế có nhiều cách thực hiện khác nhau để giải quyết được vấn đề này và đây chỉ là một trong những cách đó. 1 Chú ý mở đầu mysql-zrm làm việc trên MySQL và các phiên bản cao hơn chính vì vậy bạn phải có một máy chủ MySQL đã cài đặt trên hệ thống Debian Sarge hay tương tự thế apt-get install Phần này cũng được cài gói libdbd-mysql-perl đây là một gói rất cần thiết cho mysql-zrm khi mysql-zrm được viết bằng Perl. 2 Cài đặt Zmanda đã đưa ra một gói rpm của mysql-zrm cho phân phối dựa trên rpm giống như Fedora RedHat SuSE CentOS . tuy nhiên không có gói nào cho Debian Sarge. Vì vậy bạn phải tải gói mysql-zrm từ http . Lúc đó bản này đang là và tải về thư mục tmp. cd tmp wget http downloads community ZRM- MySQL Source Sau đó mở các gói và vào thư mục gốc tar xvfz cd Đáng tiếc là các hướng dẫn cài đặt trong file INSTALL lại nói rằng bạn có thể cài đặt gói mysql-zrm rpm nếu bạn đang ở một nhánh dựa trên rpm. Không có dòng hướng dẫn cài đặt nào cho gói nguồn trên trang web Zmanda. Chính .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
112    6    0    11-08-2020
3    7    0    11-08-2020
4    8    0    11-08-2020
65    5    0    11-08-2020
4    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN