TAILIEUCHUNG - Giáo trình Sức khỏe nghề nghiệp_Phần 12

Mức áp âm theo đặc tính A (DBA), khi mức áp âm theo đặc tính A vượt quá tiêu chuẩn cho phép thì tiến hành đo mức áp âm ở các tần số khác của Octa, nếu mức áp âm theo đặc tính A ở trong giới hạn cho phép thì không cần thiết phải đo ở các giải tần khác. | ĐO CƯỜNG ĐỘ TIẾNG ỒN MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng 1. Thực hiện được phép đo cường độ tiếng ồn. 2. Trình bày được kết quả đo và đánh giá được mức áp âm. 1. Lý thuyết cần đọc trước - Khái niệm về tiếng ồn các đặc trưng của tiếng ồn. - Tác hại của tiếng ồn - Biện pháp phòng chống tiếng ồn trong sản xuất. 2. Nguyên tắc đo tiếng ổn Trong đo ồn cần xác định - Mức áp âm chung theo tuyến tính Line đơn vị đo do deciBel . - Mức áp âm theo đặc tính A DBA khi mức áp âm theo đặc tính A vượt quá tiêu chuẩn cho phép thì tiến hành đo mức áp âm ở các tần số khác của Octa nếu mức áp âm theo đặc tính A ở trong giới hạn cho phép thì không cần thiết phải đo ở các giải tần khác. - Mức áp âm ở các tần số chính của Octa Octa 63Hz có khoảng tần số 45 - 90Hz . - Octa 125Hz có khoảng tần số 90 - 180 Hz - Octa 250Hz có khoảng tần số 180 - 355 Hz - Octa 500Hz có khoảng tần số 355 - 710 Hz - Octa 1000Hz có khoảng tần số 710 - 1400Hz - Octa 2000Hz có khoảng tần số 1400 - 2800 Hz - Octa 4000Hz có khoảng tần số 2800 - 5500 Hz - Octa 8000Hz có khoảng tần số 5500 - Hz 172 3. Chuẩn bị dụng cụ Máy đo ồn có cấu tạo bao gồm các bộ phận sau Đầu micro đây là bộ phận thu nhận âm thanh được nối với thân máy trên thân có màn hình tinh thể lỏng bảng điều khiển các nút tắt mở nút nguồn. Màn hình tinh thể lỏng khi đo ồn màn hình này sẽ hiện lên các kết quả đo được cụ thể theo từng vị trí và theo thời gian. Bảng điều khiển dùng để lập trình các dải tần cần đo. - Trước khi đo cần nạp pin hoặc ắc quy cho máy đầy đủ sau khi đo xong tháo rời gìn khỏi máy để bảo quản máy được tốt hơn. 4. Phương pháp khảo sát tiếng ồn Khi khảo sát tiếng ồn cần xem xét tất cả các đặc tính của tiếng ồn thời gian tiếp xúc và thời gian đo. . Xác đinh vị trí đo - Micro của máy đo ồn để ngang tầm tai người công nhân tuỳ thuộc vào tư thế lao động của người công nhân là đứng hay ngồi . - Máy đo ồn để cách tai của người lao động khoảng 30 em. . Tiến hành đo cường độ tiếng ồn - Lập trình máy ở chế độ đo ở

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0