TAILIEUCHUNG - Biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế

Biện pháp tự vệ là việc tạm thời hạn chế nhập khẩu đối với một hoặc một số loại hàng hoá khi việc nhập khẩu chúng tăng nhanh gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. | VCCI PHÒNG THƯƠNG MẠI VA CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HỆ THỐNG NGẮN GỌN VẼ WTO VÀ CAC CAM KẾT GIA NHẬP của việt nam MỤC LỤC Biện pháp tự vệ là gì 3 Tại sao biện pháp tự vệ được thừa nhận 4 trong WTO WTO quy định về biện pháp tự vệ ở đâu 6 Điều kiện để áp dụng biện pháp tự vệ là gì 8 Một mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu không 10 nhiều có thể bị kiện để áp dụng biện pháp tự vệ ở nước ngoài không Khi nào việc nhập khẩu được xem là tăng đột 11 biến đến mức có thể áp dụng biện pháp tự vệ Xác định yếu tố thiệt hại nghiêm trọng như 12 1 thế nào Ngành sản xuất nội địa liên quan trong vụ việc 13 tự vệ được xác định như thế nào Thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ như thế nào 15 Biện pháp tự vệ chính thức phải đáp ứng điều 18 kiện gì Biện pháp tự vệ được áp dụng như thế nào 19 Nước áp dụng biện pháp tự vệ có phải bồi 21 thường cho các nước xuất khẩu không Hàng hoá Việt Nam đã bị áp dụng các biện 22 pháp tự vệ ở thị trường nước ngoài chưa Doanh nghiệp cần đối phó với các biện pháp tự 23 1 vệ ở nước ngoài như thế nào Ở Việt Nam biện pháp tự vệ đối với hàng hoá 25 nước ngoài được quy định như thế nào Biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế 1 Biện pháp tự vệ là gì Biện pháp tự vệ là việc tạm thời hạn chế nhập khẩu đối với một hoặc một số loại hàng hoá khi việc nhập khẩu chúng tăng nhanh gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Biện pháp tự vệ chỉ được áp dụng đối với hàng hoá không áp dụng đối với dịch vụ đầu tư hay sở hữu trí tuệ. Mỗi nước nhập khẩu là thành viên WTO đều có quyền áp dụng biện pháp tự vệ nhưng khi áp dụng thì họ phải bảo đảm tuân theo các quy định của WTO về điều kiện thủ tục cách thức áp dụng biện pháp tự vệ . Doanh nghiệp cần chú ý đến công cụ này để có thể yêu cầu Chính phủ sử dụng nhằm bảo vệ lợi ích của mình trước hàng hoá nhập khẩu nước ngoài khi cần thiết. 3 2 Tại sao biện pháp tự vệ được thừa nhận trong WTO Được sử dụng để đối phó với hành vi thương mại hoàn toàn bình thường không có hành vi vi phạm pháp luật hay cạnh tranh không

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT