TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Chú mèo con - Đề tài: Bé làm gì cho mèo con - Nhóm lớp: Chồi

I. Mục đích yêu cầu: - Bé biết thức ăn yêu thích của mèo con, biết cách chăm sóc và bảo vệ con vật - Nhận biết các nhóm có 2 – 3 đối tượng. So sánh hai nhóm đối tượng có số lượng là 2 – 3 II. Chuẩn bị: - Hình mèo, cá có số lượng là 3 - Hình ngôi nhà của mèo cắt từ 2 -3 mảnh - Giai điệu bài hát “Chú mèo con” | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com - À V Chủ đê Chú mèo con IA Ầ J s. T fc X 1 X K 1 X Đê tài Bé làm gì cho mèo con T1 - 1 r Ầ Nhóm lớp Chôi Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Bé biết thức ăn yêu thích của mèo con biết cách chăm sóc và bảo vệ con vật - Nhận biết các nhóm có 2 - 3 đối tượng. So sánh hai nhóm đối tượng có số lượng là 2 - 3 II. Chuẩn bị - Hình mèo cá có số lượng là 3 - Hình ngôi nhà của mèo cắt từ 2 -3 mảnh - Giai điệu bài hát Chú mèo con - III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Bé chơi với mèo con - Cùng hát và vận động với cô bài Chú mèo con - Chơi với tiếng mèo kêu Mèo kêu bao nhiêu tiếng thì bé vỗ tay dậm chân bật. bấy nhiếu cái 2. Hoạt động 2 Mèo thích ăn cá - Sau khi chơi xong cùng trò chuyện với bé Mèo thích ăn gì nhất Cho bé đi tìm rỗ cá cho mèo. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com - Chơi trò chơi Khi mèo đói mèo kêu bao nhiêu tiếng bé sẽ chọn bấy nhiêu cá cho mèo con - Cho bé tạo nhóm có số lượng 3. Đếm đến 3. Xếp mỗi con cá dưới 1 con mèo. Số mèo và số cá số nào nhiều hơn Có bao nhiêu mèo Có bao nhiêu cá Muốn số mèo và số cá bằng nhau phải làm thế nào - Bé thực hiện và đếm lại số mèo và số cá có bằng nhau chưa 3. Hoạt động 3 Tìm nhà cho mèo - Có rất nhiều ngôi nhà dành cho mèo đã bị cắt rời. Bé hãy tìm và ghép lại cho đúng thành một ngôi nhà sao cho các chi tiết phải giống và trùng khớp nhau - Cô chia nhóm trẻ thực hiện. Tuyên dương các nhóm thực hiện đúng và nhanh 4. Hoạt động 4 Hoạt động góc Góc toán bé chơi phân loại số lượng có bao nhiêu bạn có ý thích chọn nhà cho mèo giống mình. Chơi với các bàn cờ thêm bới số lượng con vật Góc đóng vai - Cửa hàng bán thức ăn cho mèo - Phòng khám và chữa bệnh cho mèo Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT