TAILIEUCHUNG - Tuyển Tập Câu Hỏi - Trả Lời Định Tính Vật Lý - Nguyễn Quang Đông phần 9

Suất điện động tự cảm phát sinh khi ngắt mạch liên tục có giá tị lớn đủ giữ cho đèn nêông cháy sáng. 362. Trong thời gian di chuyển vật nặng một phần năng lượng của dòng điện được dùng để thực hiện công cơ học. | sáng lên được. Suất điện động tự cảm phát sinh khi ngắt mạch liên tục có giá tị lớn đủ giữ cho đèn nêông cháy sáng. 362. Trong thời gian di chuyển vật nặng một phần năng lượng của dòng điện được dùng để thực hiện công cơ học. Bởi vậy năng lượng dùng để làm nóng sáng dây tóc bóng đèn ít hơn. 363. Khi di chuyển lõi sắt thì từ thông biến thiên. Trong mạch của cuộn dây ngoài xuất hiện dòng điện cảm ứng và năng lượng của dòng điện này làm nóng cuộn dây ngoài. 364. Để sau khi cắt dòng điện thì ngàm lập tức rời khỏi lõi nam châm điện và không bị giữ lại do tác dụng của từ dư. 365. Thép dùng để chế tạo nam châm vĩnh cửu phải có độ từ dư lớn. IV. CÁC CÂU HỎI PHẦN QUANG HỌC 366. Nước đường có chiết suất lớn hơn so với nước tinh khiết. Ánh sáng truyền trong nước tinh khiết khi gặp nước đường thì khúc xạ và phản xạ làm cho ta thấy được mặt phân cách giữa nước đường và nước tinh khiết. Khi nước đường chưa tan xong trong cốc có những vân dung dịch đặc ở trong môi trường dung dịch loãng. Sau khi hai dung dịch đã hỗn hợp trở thành một dung dịch đồng chất ta không trông thấy những vân nước đường nữa. 367. Cái thìa nhỏ đó có tác dụng như một gương cầu lõm. Bác sỹ có thể quan sát mặt ngoài của răng nhưng không thể quan sát mặt trong của răng được dùng gương cầu lõm nói trên đưa vào miệng bệnh nhân bác sỹ có thể nhìn thấy ảnh của mặt trong của răng qua gương cầu làm cho việc khám bệnh đạt hiệu quả hơn. 368. Khi nhìn vào đĩa trong trạng thái đứng yên ta phân biệt tốt các màu trên đĩa. Cho đĩa quay nhanh do hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc mà các màu nhìn thấy chồng chất lên nhau gây cho ta cảm giác trắng. 88 369. Cách làm Dùng đinh đục một lỗ nhỏ nhỏ vào lỗ đó 1 giọt nước giọt nước sẽ bám ở lỗ đó giống như 1 thấu kính. Đặt dưới tấm nhôm có giọt nước đó những vật cần quan sát nó sẽ được phóng đại nhiều lần. 370. Ở đây ta đã lợi dụng qui luật tạo ảnh của gương phẳng. Trên bề mặt tấm kính trong suốt phản xạ những tia sáng chiếu vào bình hoa hình thành một ảnh ảo đối xứng kích thước như .

TÀI LIỆU HOT