TAILIEUCHUNG - Các thao tác cơ bản với Word 2003 ( phần 2 )

Các thao tác cơ bản với Word 2003 ( phần 2 ) 5. Duyệt nhiều tập tin Word theo cửa sổ Các tập tin văn bản được mở sẽ được hiển thị trên thanh Taskbar của Windows, để xem tập tin nào bạn dùng chuột chọn cửa sổ ấy. Tuy vậy bạn cũng có thể chuyển sang tài liệu khác ngay trên cửa sổ soạn thảo Word bằng cách nhấp vào Windows rồi chọn tên tập tin được hiển thị | Các thao tác cơ bản với Word 2003 phần 2 5. Duyệt nhiều tập tin Word theo cửa sổ Các tập tin văn bản được mở sẽ được hiển thị trên thanh Taskbar của Windows để xem tập tin nào bạn dùng chuột chọn cửa sổ ấy. a n 1 I I 31-. I . . 1 - I Tuy vậy bạn cũng có thể chuyển sang tài liệu khác ngay trên cửa sổ soạn thảo Word bằng cách nhấp vào Windows rồi chọn tên tập tin được hiển thị 6. Thay đổi cách thức hiển thị trang Word Mặc định Word cho phép bạn hiển thị màn hình soạn thảo theo nhiều kiểu khác nhau như Normal Web Layout Reading Layout. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn chọn cho mình một kiểu xem thích hợp nhất. Ví dụ để xem văn bản ở chế độ in ấn bạn chọn menu View Print Layout 7. Phóng to thu nhỏ màn hình soạn thảo Để làm được việc này bạn dùng công cụ Zoom công cụ này sẽ cho bạn xem văn bản ở nhiều góc nhìn khác nhau từ xa đến gần. Trên thanh công cụ chuẩn Standard Toolbar công cụ Zoom sẽ có biểu tượng Thông số trên công cụ mặc định là 100 bạn có thể thay đổi thông số này bằng cách nhấp vào Drồi chọn một trong các số của ô thả xuống hoặc bạn có thể trực tiếp gõ số vào ô này rồi nhấp Enter để chấp nhận khi đó Word sẽ tiến hành phóng to hoặc thu nhỏ màn hình soạn thảo văn bản theo thông số bạn đã chọn. 8. Bỏ chức năng Check Spelling Những ai thường xuyên soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh ắt hẳn sẽ rất thích với tính năng tự động kiểm tra lỗi chính tả mà Word hỗ trợ thế nhưng tính năng này lại vô dụng khi bạn nhập liệu bằng tiếng Việt và như thế tất cả các chữ bạn nhập vào đều bị hiểu lầm là sai chính tả biểu thị bằng đường răng cưa ở dưới chữ trông thật mất thẩm mỹ. Til Lklkiẽn ílẻ iịịịIii fũii Eliãiilk VLCIJ. clkiic Lkãikg RSS feeds đa I Để tắt tính năng này đi bạn chọn Tools Option trong hộp thoại Option hiện ra bạn chọn tab Spelling Grammar. Tại đây bạn bỏ chọn như trên hình xong nhấp OK để chấp .