TAILIEUCHUNG - Tự đánh giá về khả năng lãnh đạo: Thế nào là chuẩn xác?

Bạn có muốn biết mình có phù hợp với vị trí lãnh đạo, quản lý ở một tổ chức nào đó hay không? Hãy tự kiểm tra khả năng lãnh đạo của mình một chút bằng cách trả lời các câu hỏi sau đây, bạn sẽ có được kết quả cho câu hỏi của mình. Phần 1: Thích nghi với những thay đổi Bạn có vui vẻ tiếp tục đảm nhận chức vụ lãnh đạo nếu như bạn biết rằng trong cuộc sống của mình sẽ có một số thay đổi sau đây hay không? 1. Bạn ngày càng tiếp. | Tự đánh giá về khả năng lãnh đạo Thế nào là chuẩn xác Bạn có muốn biết mình có phù hợp với vị trí lãnh đạo quản lý ở một tổ chức nào đó hay không Hãy tự kiểm tra khả năng lãnh đạo của mình một chút bằng cách trả lời các câu hỏi sau đây bạn sẽ có được kết quả cho câu hỏi của mình. Phần 1 Thích nghi với những thay đổi Bạn có vui vẻ tiếp tục đảm nhận chức vụ lãnh đạo nếu như bạn biết rằng trong cuộc sống của mình sẽ có một số thay đổi sau đây hay không 1. Bạn ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với các công việc liên quan đến lãnh đạo quản lý và các công việc đó ít có liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật hoặc lĩnh vực làm việc trước đây của bạn. 2. Nếu bạn hiểu rằng làm một nhà lãnh đạo hay quản lý bạn không thể làm theo kiểu đánh trống nửa chừng. Bạn sẽ thấy rằng cho dù bạn muốn quay trở lại làm các công việc liên quan đến chuyên môn các chuyên ngành bạn đã từng làm trước đó bạn cũng không thể nào làm được nữa vì lĩnh vực bạn làm ngày càng phát triển và thay đổi nhanh với tốc độ chóng mặt khiến bạn không thể bắt kịp được. 3. Bạn phải quyết định chuyển từ một lĩnh vực mình có thể nắm chắc khả năng thành công hoặc một chuyên ngành bạn đã quá quen thuộc với các công việc cần làm sang một lĩnh vực một chuyên môn khác mà bạn chưa nắm chắc về các điều kiện làm việc và cách để có thể tận dụng được nguồn nhân lực sẵn có ở đó. 4. Bạn buộc phải mở rộng hơn nữa phạm vi quan tâm và những kiến thức hiểu biết trên nhiều phương diện khác nhau hầu như bạn không thể tập trung cảm hứng vào một điểm nào đó hoặc tập trung suy nghĩ về một chuyên ngành cụ thể theo ý bạn muốn. 5. Bạn phải từ bỏ những thành tích bạn đã đạt được trong chuyên môn của bạn thay vào đó bạn lại thấy hài lòng khi bạn đã tổ chức được nhiều hoạt động khác nhau và có thể giúp đỡ được các nhân viên khác cùng chuyên môn của bạn đạt đến thành công đồng thời với việc đó là ngày càng có nhiều người chịu sự chi phối của bạn hơn. Phần 2 Thích ứng với vị trí mới 1. Khi bạn quyết định làm một nhà lãnh đạo bạn thấy mục tiêu theo đuổi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT