TAILIEUCHUNG - Hai nghiên cứu về bệnh cao huyết áp ở Nhật

Trong tháng 10 hội nghị cao huyết áp quốc tế tổ chức tại Nhật, và có 2 nghiên cứu của Nhật được báo cáo. Vì dân Nhật gần giống với dân Á châu, nên nghiên cứu này có thể có lợi để áp dụng cho bệnh nhân Việt-nam tại Mỹ cũng như tại Việt-nam. Năm 2002 Nhật bản cũng có một bản hướng dẫn điều trị cao huyết áp như JNC VII của Mỹ nhưng họ bảo vì huyết áp tăng dần với tuổi tác, nên mục tiêu điều trị phải khác giới trẻ. Họ khuyên nên giảm huyết. | Hai Nghiên Cứu Vê Bệnh Cao Huyết Áp Ở Nhật Trong tháng 10 hội nghị cao huyết áp quốc tế tổ chức tại Nhật và có 2 nghiên cứu của Nhật được báo cáo. Vì dân Nhật gần giống với dân Á châu nên nghiên cứu này có thể có lợi để áp dụng cho bệnh nhân Việt-nam tại Mỹ cũng như tại Việt-nam. Năm 2002 Nhật bản cũng có một bản hướng dẫn điều trị cao huyết áp như JNC VII của Mỹ nhưng họ bảo vì huyết áp tăng dần với tuổi tác nên mục tiêu điều trị phải khác giới trẻ. Họ khuyên nên giảm huyết áp rất chậm và cẩn thận ở bệnh nhân cao tuổi vì điều trị mạnh tay với thuốc trị cao huyết áp có thể tăng tốc hư hại cơ quan đích. Muốn biết nên đưa huyết áp xuống bao nhiêu ở người già hội bác sĩ Nhật-bản hợp tác với hội bệnh cao huyết áp Nhật thiết kế một nghiên cứu gọi là Japanese Trial to Assess Optimal systolic Pressure in Elderly Hypertensive Patients viết tắt là JATO. Nghiên cứu này được tài trợ bởi viện bào chế Shionogi Osaka sản xuất thuốc Efonidipine thuộc nhóm dihydropyridine của thuốc chẹn kênh calcium. Các nhà nghiên cứu chứng minh sự an toàn khi đưa huyết áp tâm thu xuống mức dưới 140 mm Hg đặc biệt là lớp tuổi 65-74 mặc dầu họ đề nghị nên điều trị ít mạnh tay với người cao tuổi. JATO là một nghiên cứu viễn cảnh prospective ngẫu nhiên mở và mù đôi so sánh kết quả điều trị với hai mục tiêu khác nhau - nhóm A giữ huyết áp tâm thu 140 mm Hg - nhóm B giữ huyết áp tâm thu trong khoảng 140-159 mm Hg. Bệnh nhân tuổi từ 65 đến 85 tuổi với huyết áp tâm thu 160 mm Hg đủ chỉ tiêu cho nghiên cứu Có tất cả 4418 bệnh nhân tham gia tuổi trung bình huyết áp trung bình mm Hg ở 1029 trung tâm tại Nhật từ tháng 4 2001 đến tháng 12 2004. Bắt đầu điều trị bằng thuốc chẹn kênh calcium tác dụng dài dihydropyridine Efonidipine của viện bào chế Shionogi liều hàng ngày 2040 mg. Thuốc dùng đơn trị ở bệnh nhân chưa bao giờ chữa cao huyết áp hay như là thuốc thay thế hay thêm vào mà không có thời gian rửa sạch washout thuốc dùng trước đó. Liều hàng ngày Efonidipine có thể tăng lên đến 60 mg .

TÀI LIỆU HOT