TAILIEUCHUNG - Thuốc Trị Cao Huyết Áp Làm Tăng Mức Đường Trong Máu

Arch Intern Med số ngày có đăng một bài phân tích từ nghiên cứu ALLHAT (Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attact Trial) tạm dịch là nghiên cứu dùng thuốc trị cao huyết áp và hạ lipid để ngừa nhồi máu cơ tim, cho thấy chlorthalidone, amlodipine và lisinopril làm tăng mức glucose thử khi bụng đói. Nghiên cứu ALLHAT công bố lần đầu tiên năm 2002 với kết luận trên vấn đề phòng ngừa tai biến tim mạch các nhóm thuốc đắt tiền như thuốc chẹn kênh calcium hay thuốc chống men chuyển không hơn. | rmi Ấ rm 11 A A 1 rm w Thuôc Trị Cao Huyêt Áp Làm Tăng Mức Đường Trong Máu Báo y khoa Arch Intern Med số ngày có đăng một bài phân tích từ nghiên cứu ALLHAT Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attact Trial tạm dịch là nghiên cứu dùng thuốc trị cao huyết áp và hạ lipid để ngừa nhồi máu cơ tim cho thấy chlorthalidone amlodipine và lisinopril làm tăng mức glucose thử khi bụng đói. Nghiên cứu ALLHAT công bố lần đầu tiên năm 2002 với kết luận trên vấn đề phòng ngừa tai biến tim mạch các nhóm thuốc đắt tiền như thuốc chẹn kênh calcium hay thuốc chống men chuyển không hơn gì thuốc lợi tiểu thiazide. Do nghiên cứu này bảng hướng dẫn điều trị cao huyết áp JNC VII ra đời. Bảng phân tích lần này là một phân tích hồi cứu của ALLHAT với các đặc điểm sau bệnh nhân tham dự nghiên cứu phải hội đủ tiêu chuẩn ít nhất 55 tuổi và hoặc huyết áp 140 90 mm Hg hoặc đang dùng thuốc trị cao huyết áp ít hơn 3 món. Bệnh nhân phải có ít nhất 1 yếu tố nguy cơ bệnh tim động mạch vành và mức glucose căn bản 125 mg dl. Người tham dự được phân phối ngẫu nhiên điều trị bằng 1 trong 3 món thuốc chlorthalidone amlodipine và lisinopril để giảm huyết áp 140 90 mm Hg. Glucose huyết thanh được đo mức căn bản và năm 2 4 và 6. Kết quả chính của nghiên cứu là sự liên hệ giữa thuốc trị cao huyết áp và mức glucose huyết thanh trong thời gian theo dõi và số bệnh sinh bệnh đái tháo đường xác định bằng mức glucose huyết thanh 125 mg dl 18 411 bệnh nhân trong nghiên cứu ALLHAT không có bệnh đái tháo đường ở mức căn bản và những người này được theo dõi mức glucose bụng đói trong những lần khám trong khi theo dõi. Tuổi trung bình những người tham dự là 66 tuổi mức glucose huyết thanh bụng đói trung bình là 93 mg dl. Thời gian theo dõi trung bình là năm. Số người dùng thuốc ở năm thứ tư là và các thuốc lisinopril amlodipine và chlorthalidone theo thứ tự. mức glucose tăng cao ở tất cả các nhóm điều trị theo thời gian. Trong 2 năm đầu mức tăng glucose huyết .

TÀI LIỆU HOT