TAILIEUCHUNG - Spinal Cord Compression

Ðây là một trong những emergencies trong oncology. Hôm nay vừa xem một consultation nhưng tiếc rằng đã gọi medical oncologist quá trễ. Tưởng là không bao giờ xảy ra nữa, thế mà vẫn xảy ra. Paraplegic!!! Sẽ viết tiếp. Bây giờ 6 PM rồi mà còn hai nhà thương chưa đi vòng vòng (mới ra khỏi clinic, suốt từ 8 giờ sáng đến giờ, không thấy đường đi!! Ðã trả lời hơn 30 telephones hôm nay mà vẫn không kịp 5 AM 20 tháng 7, 2006. Xin chỉ viết rất vắn tắt v/v đè tủy xuơng trong ung. | Spinal Cord Compression Đây là một trong những emergencies trong oncology. Hôm nay vừa xem một consultation nhưng tiếc rằng đã gọi medical oncologist quá trễ. Tưởng là không bao giờ xảy ra nữa thế mà vẫn xảy ra. Paraplegic Sẽ viết tiếp. Bây giờ 6 PM rồi mà còn hai nhà thương chưa đi vòng vòng mới ra khỏi clinic suốt từ 8 giờ sáng đến giờ không thấy đường đi Đã trả lời hơn 30 telephones hôm nay mà vẫn không kịp 5 AM 20 tháng 7 2006. Xin chỉ viết rất vắn tắt v v đè tủy xuơng trong ung thư spinal cord compression cho các y sĩ toàn khoa hoặc nội thương mà thôi. Xin vào literature của oncology để thêm chi tiết không nêu ở đây . Chỉ viết có tính cách thực hành mà thôi .Source chính là textbook Cancer 7th edition V. De Vita Jr edition cuối cùng 2005 cho nên đã cũ 2898 trang cuốn sách này là cuốn sách chính dùng trong fellowship về medical oncology ở Hoa Kỳ và dĩ nhiên dùng sách này đê chữa bệnh thì không đủ vì chỉ là textbook mà thôi còn chữa bệnh thì phải có training và vào literature Cuốn này kiêu như Harrison s Textbook of Medicine dùng cho sinh viên năm cuối về internal medicine tại HKỲ chứ còn trong internship và residency về internal medicine thì chẳng còn ai đọc cuốn này nữa vì quá ngắn sách này edition cuối hơn 2000 trang . còn tiếp NTM . Về thực hành trong việc spinal cord compression thì như sau Đây chỉ là lối riêng cuả nguời viết bài này mà thôi theo kinh nghiêm riêng và literature nghĩ thế nào thì viết như vậy Khi bnhân đến than phiền là đau lưng thì dĩ nhiên đa số không có gì nguy hiêm bắp thịt gân bệnh khớp tuổi già .. và dĩ nhiên chỉ cần thuốc chống đau thường và NSAID s non - steroidal anti-inflamm. agents .Tuy nhiên nếu sau một thời gian cái đau ấy không thuyên giảm thì nên nghĩ đến chuyện làm MRI của xương sống. Ở vùng này Đông Bộ và Bắc HKỳ thì thường thuờng chỉ thị của y sĩ sẽ là sagittal survey of the spines with Gad và thường thường trong nửa giờ đồng hồ nói chuyện với radiologist chuyên về MRI thì sẽ có kết quả ngay. MRI này sẽ cắt theo chiều dọc

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    3    0    15-08-2020
37    8    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
9    7    0
13    4    0
TÀI LIỆU HOT
49    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
2    7    0