TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật thay đổi hình nền thư mục trong Windows 7

Kỹ thuật thay đổi hình nền thư mục trong Windows 7 Windows 7 Folder Background Changer thật sự là “của hiếm” trong việc đổi hình nền và hiệu ứng chữ trong thư mục. Với Windows XP, bạn thoải mái điều chỉnh hình nền thư mục, màu chữ. bằng cách can thiệp vào nội dung tập tin . Nhưng khi sử dụng hệ điều hành Windows 7, các biện pháp trên đều bị vô hiệu hóa. Tiện ích miễn phí Windows 7 Folder Background Changer xuất hiện giúp người dùng có thể thay đổi hình nền thư mục một cách nhanh chóng | Kỹ thuật thay đổi hình nền thư mục trong Windows 7 Windows 7 Folder Background Changer thật sự là của hỉếm trong việc đổi hình nền và hiệu ứng chữ trong thư mục. Với Windows XP bạn thoải mái điều chỉnh hình nền thư mục màu chữ. bằng cách can thiệp vào nội dung tập tin . Nhưng khi sử dụng hệ điều hành Windows 7 các biện pháp trên đều bị vô hiệu hóa. Tiện ích miễn phí Windows 7 Folder Background Changer xuất hiện giúp người dùng có thể thay đổi hình nền thư mục một cách nhanh chóng. Tiện ích được phát triển bởi Windows Club tương thích với cả Windows 7 và Vista hỗ trợ đồng thời phiên bản 32-bit và 64-bit. Tải về Windows 7 Folder Background Changer tại đây dung lượng 500KB . Sau khi tải về thành công bạn click chuột phải vào kích chọn Run as administrator để kích hoạt chương trình. Upen Burn New tolde Name Date modified Type f . Visit HomePaqe at The Windows Club 07 6 2010 9 11 At 1 Intern 1 - W7FEC 1 12. j jD in JJll JI Open Run as administrator F Troubleshoot compatibility 7-Zip Scan for viruses Add to archive. Add to W7FBC Compress and email. Compress to W7FBC and ema11 Pin to Taskbar Pin to Start Menu Restore previous versions Giao diện Windows 7 Folder Background Changer khá đơn giản trực quan giúp bạn sử dụng hết sức dễ dàng. Đầu tiên bạn chọn thư mục muốn thay đổi hình nền bằng cách click vào Browse. Bước tiếp theo bạn click vào Change Background Image và duyệt đến hình ảnh mong muốn để làm hình nền thư mục cho .

TÀI LIỆU HOT