TAILIEUCHUNG - Một số giống thỏ nuôi ở VN

Thỏ New Zealand có lông trắng bông dày, mắt đỏ hồng. Trọng lượng con trưởng thành khoảng 4,5-5kg/con, động dục lúc 4-4,5 tháng tuổi, phối giống lần đầu khoảng 5-6 tháng tuổi. | Một số giống thỏ nuôi ở VN Nguồn Thỏ New Zealand Thỏ New Zealand có lông trắng bông dày mắt đỏ hồng. Trọng lượng con trưởng thành khoảng 4 5-5kg con động dục lúc 4-4 5 tháng tuổi phối giống lần đầu khoảng 5-6 tháng tuổi. Trung bình mỗi năm thỏ New Zealand đẻ 6-7 lứa mỗi lứa 7-8 con. Trọng lượng thỏ sơ sinh 55-60g con trọng lượng cai sữa khoảng 1 tháng tuổi là 650-700g con lúc 3 tháng tuổi đạt 2 8-3kg con. Thỏ California Thỏ có nguồn gốc từ Mỹ lông trắng tuyết tai đen mũi đuôi và 4 bàn chân màu tro hoặc đen. Trọng lượng con trưởng thành 4-4 5kg con. Khả năng sinh sản và tăng trọng của thỏ California giống như thỏ New Zealand. Trung bình thỏ California đẻ mỗi năm 6 lứa con mỗi lứa đẻ 7-8 con trọng lượng sơ sinh là 55-60g con. Thỏ Việt Nam Giống thỏ Việt Nam thỏ ta hiện nay lai tạp nhiều nên màu lông không thuần nhất. Trọng lượng con trưởng thành là 2-3kg con. Trọng lượng thỏ sơ sinh là 35-50g con. Nếu dùng thỏ đực giống ngoại New Zealand hay California cho lai với thỏ cái VN sẽ cho ra thế hệ con lai dễ nuôi và lớn nhanh năng suất tăng 10- 20

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN