TAILIEUCHUNG - Xử trí trường hợp nấc cục

Cơn nấc thường kéo dài chỉ một vài phút và không nghiêm trọng. Có nhiều phương pháp tại nhà để điều trị nấc cụt, như là nín thở hoặc uống ly nước từ bên trái Nín thở bằng bịn mũi lại để làm ngưng nấc cụt ◦ Giữ túi giấy chặt ở miệng - Để kiểm sóat nấc cụt hoặc cơn hoảng loạn, người bệnh nên hít vào và thở ra từ từ vào một túi giấy 10 lần, sau đó thở bình thường 10 nhịp thở khác. Nên ngưng thực hiện phương pháp này cho tới khi nhịp thở. | À r J A _ 1 Ấ Xử trí trường hợp nâc cục Cơn nấc thường kéo dài chỉ một vài phút và không nghiêm trọng. Có nhiều phương pháp tại nhà để điều trị nấc cụt như là nín thở hoặc uống ly nước từ bên trái Nín thở bằng bịn mũi lại để làm ngưng nấc cụt Giữ túi giấy chặt ở miệng - Để kiểm sóat nấc cụt hoặc cơn hoảng loạn người bệnh nên hít vào và thở ra từ từ vào một túi giấy 10 lần sau đó thở bình thường 10 nhịp thở khác. Nên ngưng thực hiện phương pháp này cho tới khi nhịp thở bình thường. Cơn nấc thường kéo dài chỉ một vài phút và không nghiêm trọng. Có nhiều phương pháp tại nhà để điều trị nấc cụt như là nín thở hoặc uống ly nước từ bên trái Nín thở bằng bịn mũi lại để làm ngưng nấc cụt Giữ túi giấy chặt ở miệng - Để kiểm sóat nấc cụt hoặc cơn hoảng loạn người bệnh nên hít vào và thở ra từ từ vào một túi giấy 10 lần sau đó thở bình thường 10 nhịp thở khác. Nên ngưng thực hiện phương pháp này cho tới khi nhịp thở bình thường. Điều trị nấc cụt Có nhiều cách gợi ý điều trị nấc cụt - Cho người bị nấc cụt một túi giấy và khuyên cô ta thở lại không khí của chính cô ta đã thở ra. - Cho người bệnh uống nước từ bên trái của ly - Bảo người bệnh nín thở trong khoảng thời gian có thể chịu đựng được Tất cả những điều trị này làm gia tăng nồng độ CO2 trong máu mà điều này có tác dụng dương trên nhịp thở. Nếu nấc cụt kéo dài hơn 30 phút hoặc người bệnh bị kiệt sức cần sự trợ giúp của nhân viên y .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0