TAILIEUCHUNG - Máy phát điện một chiều kích thích độc lập

Gồm : máy phát 1 chiều kích thích bằng nam châm vĩnh cửu , chế tạo với công xuất rất bé . Máy phát điện một chiều kích thích điện từ , nguồn kích thích chủ yếu lấy từ accquy , công suất lớn , điều chỉnh điện áp dễ dàng và rộng rãi | Chương 10 Đại cương. MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIEU 1. Máy phát điện 1 chiều kích thích độc lập Gồm máy phát 1 chiều kích thích bằng nam châm vĩnh cửu chế tạo với công suất rất bé. Máy phát điên 1 chiều kích thích điên từ nguồn kích thích chủ yếu lấy từ ắc quy công suất lớn điều chỉnh điên áp dể dàng và dãi rộng hình . 2. Máy phát điện 1 chiều tự kích thích. - MF1C kích thích song song hình . Mạch kích thích nối song song với mạch phần ứng. Dq kích thích có số vòng dây nhiều tiết diên dây bé. - MF1C kích thích nối tiếp hình . Dq kích thích nối nối tiếp với dq phần ứng. Dq kích thích có số vòng dây ít tiết diên dây lớn. - MF1C kích thích hổn hợp hình . Hình Nguyên lý kích thích của các loại Các đặc tính của máy phát điện 1 chiều. Máy phát điên 1 chiều có 4 đại lượng đặc trưng là U Iư It và n. Trong đó n thường được giữ không đổi còn lại 3 đại lượng xác định cho ta 5 đường đặc tính. 1 Đặc tính không tải 2 Đặc tính ngắn mạch 3 Đặc tính ngoài 4 Đặc tính điều chỉnh 5 Đặc tính tải Uo E f It I f I U f I I f I U f I khi I 0 n Cte khi U 0 n C khi It C n Cte khi U Cte n Cte khi I Cte n Cte Trong 5 đặc tính trên thì đặc tính không tải là trường hợp đặc biêt của đặc tính tải khi I 0 Đặc tính ngắn mạch là trường hợp đặc biêt của đặc tính điều chỉnh khi U 0. Đặc tính không tải và ngắn mạch của các loại máy phát 1 chiều cơ bản giống nhau nên ta xét chung. Các đặc tính khác ta xét riêng cho từng loại máy. a Đặc tính không tải Để lấy đặc tính không tải ta làm thí nghiêm không tải. Lúc đó cầu dao nối với tải bên ngoài để hở cho máy quay lên đến tốc độ n nđm const. Tăng dần dòng kích từ It từ 0 đến Itm lúc đó điên áp đầu cực máy đạt khoảng U 1 15 - 1 25 Uđm. Giảm It cho đến lúc U 0. Với máy kích từ độc lập đổi chiều dòng điên kích từ lại tăng và giảm theo chiều - ta được toàn bộ chủ trình từ trễ BABA B A như hình . Hình Đặc tính không tải của Máy điện 2 46 Đoạn OB là Edư 2 - 3 oUđm ứng với It 0 là do từ dư gây nên. Đường trung bình của chu trình từ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    5    0    12-08-2020
105    4    0    12-08-2020
5    2    0    12-08-2020
3    6    0    12-08-2020
15    4    0    12-08-2020
38    6    0    12-08-2020
11    4    0    12-08-2020
3    8    0    12-08-2020
1    3    0    12-08-2020
107    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    8    0