TAILIEUCHUNG - Ebook Tìm hiểu về quyền con người: Tài liệu hướng dẫn về giáo dục Quyền con người - NXB Tư Pháp

Cuốn sách "Tìm hiểu về quyền con người" mà bạn đọc đang có trong tay, được các chuyên gia hàng đầu của tổ chức Mạng lưới an ninh con người, do Wolfgang Benedek là chủ biên, được Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu quyền con người và dân chủ châu Âu (ETC), ấn hành tại thành phố Graz (Áo), năm 2006. Cuốn sách được biên soạn công phu, bao quát những vấn đề cơ bản nhất về quyền con người: Lịch sử hình thành, phát triển quyền con người, cơ chế bảo đảm quyền con người ở các khu vực. Cuốn sách đặc biệt tập trung vào một số quyền con người chủ yếu, nhằm giúp người đọc nắm được những nội dung chính của các quyền này. | TÌM HIỂU VỀ QUYỀN CON NGƯỜI TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI Chủ biên Wolfgang Benedek Tài liệu dịch NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP HÀ NỘI 2008 12 Chỉ đạo thực hiện ĐẶNG DŨNG CHÍ Tổ chức thực hiện NGUYỄN THỊ THANH HẢI NGUYỄN THỊ BÁO TRẦN THỊ HỒNG HẠNH Biên dịch PHẠM PHƯƠNG ĐÔNG TRƯƠNG HỒ HẢI HOÀNG MAI HƯƠNG TRẦN THỊ THU HƯƠNG LÊ HỒNG PHÚC Hiệu đính NGUYỄN THỊ THANH HẢI TRẦN THỊ THU HƯƠNG 13 Tài liệu của Mạng lưới an ninh con người dựa trên sáng kiến của Bộ Ngoại giao Áo. Bản quyền đã được đăng ký. Xuất bản ở Bỉ ISBN 90-5095-574-6 Intersentia . Groenstraat 31 B-2640 Mortsel Antwerpen Phone 32 3 680 15 50 Fax 32 3 658 71 21 Xuất bản ở Đức ISBN 3-8305-1192-2 BWV Berliner Wissenschafts-Verlag Axel-Springer-Straße 54 b D-10117 Berlin Phone 49 30 84 17 70-0 Fax 49 30 84 17 70-21 Xuất bản ở Áo ISBN 3-7083-0371-7 Neuer Wissenschaftlicher Verlag GmbH Argentinierstrae 42 6 A-1040 Wien Số điện thoại 43 1 535 61 03-22 Fax 43 1 535 61 03-25 e-mail office@ Geidorfgürtel 20 A-8010 Graz e-mail office@ Trang chủ NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag Wien- Graz 2006 Impressum Được quỹ Hợp tác Phát triển Áo và Liên bộ về Giáo dục Khoa học và Văn hóa Áo xuất bản. Chủ biên lần xuất bản thứ 2 Wolfgang Benedek 2006 Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu quyền con người và dân chủ châu Âu ETC Graz Trình bày JANTSCHER Werberaum In ấn Börsedruck GesmbH Liesinger Flur-Gasse 8 1230 Wien BWV-BERLINER L WISSENSCHAFTSVERLAG fTflîî 9N ï t EOI AC Intersentia .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT