TAILIEUCHUNG - MP3 Checker: Công cụ bắt lỗi cho tập tin mp3

MP3 Checker: Công cụ bắt lỗi cho tập tin mp3 Kiểm tra file mp3 lỗi với MP3 Checker Khi nghe một list nhạc MP3, có lẽ bạn đã gặp trường hợp có bài không phát được hoặc chương trình phát bị treo khi gặp bài bị lỗi. Để dễ dàng tìm và loại bỏ các bài như thế, bạn có thể dùng MP3 Checker. | MP3 Checker Công cụ bắt lỗi cho tập tin mp3 Kiểm tra file mp3 lỗi với MP3 Checker Khi nghe một list nhạc MP3 có lẽ bạn đã gặp trường hợp có bài không phát được hoặc chương trình phát bị treo khi gặp bài bị lỗi. Để dễ dàng tìm và loại bỏ các bài như thế bạn có thể dùng MP3 Checker. Trong cửa sổ chương trình bạn hãy bấm nút có dấu. bên trái mục Scan Folder để chọn thư mục chứa các file MP3 cần quét. Mặc định chương trình sẽ quét và tìm lỗi các file có dạng MP3 và DAT nếu bạn muốn bỏ bớt loại file nào để chương trình quét nhanh hơn thì hãy xoá tuỳ chọn tương ứng ở mục Scan. Để quét file bạn hãy bấm Scan Files. Trong giây lát bạn sẽ thấy kết quả để xem danh sách các file lỗi bạn bấm thẻ Bad MP3s các file tốt sẽ liệt kê trong thẻ Good MP3s. Để kiểm tra lại các file bị lỗi bạn hãy bấm chuột phải vào file và chọn View Info xem thông tin chi tiết về file Scan Again quét lại Play Song thử chơi file Open Folder mở thư mục chứa file hoặc Delete xoá hẳn file . Nếu bạn muốn xoá hẳn tất cả các file bị lỗi cùng lúc thì bấm Delete All Bad. Ngoài ra khi bấm Options bạn có thể thay đổi một số tuỳ chọn khác như - Do not report MP3s with minor glitches as BAD chỉ thông báo kết quả đối với các file bị lỗi nhiều. - Do not display message box when scan finishes không hiện hộp báo kết quả khi quét xong. - Scan sub directories cho phép quét trong các thư mục phụ. - Do not update ID3 comment tag on verifiedMP3s không cập nhật các chú thích ID3 cho các file MP3 đã quét xong. - Quick scan MP3s that have already been verified lướt nhanh các file MP3 đã quét. - Move mp3s with errors to the quarentine directory chuyển các file MP3 bị lỗi vào thư mục cách ly. Tuỳ chọn này rất hữu ích khi bạn có nhiều file bị lỗi cần kiểm tra lại sau này. Bấm nút . để chọn thư mục cách ly. Nếu muốn xoá các file trong thư mục cách ly thì bạn chỉ cần bấm Clear .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
132    14    0