TAILIEUCHUNG - Phục hồi Ram tăng tốc cho máy tính

Phục hồi Ram tăng tốc cho máy tính Khi sử dụng máy tính, nhiều chương trình không hoạt động nhưng vẫn cứ “ngốn” Ram, làm máy chạy chậm. Công cụ FreeRAM XP Pro (tải tại ) giúp khắc phục điều này. Sau khi tải về và cài đặt, nhấn Yes để chạy chương trình. Cửa sổ thông báo các thông số và quá trình sử dụng RAM của các chương trình trong máy tính: Trước tiên, nhấn nút Settings, trong thẻ Program, đánh chọn mục Free RAM when starting with Windows để phục hồi RAM khi máy khởi động; chọn Auto close free report. | TAI 1 A TA 1 J Ấ 1 r 1 r A Phục hôi Ram tăng tôc cho máy tính Khi sử dụng máy tính nhiều chương trình không hoạt động nhưng vẫn cứ ngốn Ram làm máy chạy chậm. Công cụ FreeRAM XP Pro tải tại http 54v7gu giúp khắc phục điều này. Sau khi tải về và cài đặt nhấn Yes để chạy chương trình. Cửa sổ thông báo các thông số và quá trình sử dụng RAM của các chương trình trong máy tính Trước tiên nhấn nút Settings trong thẻ Program đánh chọn mục Free RAM when starting with Windows để phục hồi RAM khi máy khởi động chọn Auto close free report after để tắt các bảng thông báo khi không dùng đến sau 15 giây. Trong thẻ Memory đánh chọn Automatically free every và chọn giá trị thời gian là 1 minutes cứ mỗi 1 phút chương trình sẽ tự động phục hồi dung lượng RAM trống đánh chọn thêm Try to free và đặt giá trị 100MB để khi chạy chương trình sẽ cố gắng phục hồi tối đa lượng RAM có thể. Trong thẻ Display đánh chọn Display Virtual Memory swapfile Information để hiển thị dung lượng bộ nhớ ảo đang được sử dụng Display CPU usage hiển thị dung lượng CPU đang được sử dụng Display Windows uptime để hiển thị thời gian sử dụng máy tính. Cuối cùng nhấn OK để xác nhận chọn lựa.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
246    4    0    13-08-2020
74    8    0    13-08-2020
3    4    0    13-08-2020
58    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
132    18    0
64    14    0