TAILIEUCHUNG - Lăng kính

Lăng kính có tác dụng gì đến chùm sáng trắng khi đi qua nó? Khi qua lăng kính chùm tia màu gì bị lệch về phía đáy nhiều nhất, ít nhất | Ngân hà của chúng ta Mặt trời CHƯƠNG VII. MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC Lăng kính Thấu kính Kính lúp Kính hiển vi Mắt Kính thiên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT