TAILIEUCHUNG - Giấu bớt những thành phần Control Panel trong Windows 7- P2

Đóng Registry lại, bạn sẽ thấy Speech Recognition biến mất khỏi danh sách của Control Panel: Với các mục khác thì bạn làm tương tự như trên là được. Sử dụng Group Policy Trong phần còn lại của bài viết, chúng tôi sẽ trình bày cách tạm giấu biểu tượng chương trình trong Control Panel bằng Local Group Policy Editor. Lưu ý rằng Group Policy không có trong phiên bản Windows Home! Lần này, chúng ta sẽ áp dụng với ứng dụng QuickTime và Sync Center: Chọn mục Run trong Start Menu và gõ . Cửa sổ điều khiển chính của Group Policy Editor hiển. | Đóng Registry lại bạn sẽ thấy Speech Recognition biến mất khỏi danh sách của Control Panel Adjust your computer s settings View by Lâỉge lỂQni QuickTime Region and Language Revo Uninstaller Pro ft Recovery g RemoteApp and Desktop V Connections ft System Taskbar and Start Menu ft. Troubleshooting r 7 Windows Anytime jtit User Accounts A . 7 - Upgrade Với các mục khác thì bạn làm tương tự như trên là được. Sử dụng Group Policy Trong phần còn lại của bài viết chúng tôi sẽ trình bày cách tạm giấu biểu tượng chương trình trong Control Panel bằng Local Group Policy Editor. Lưu ý rằng Group Policy không có trong phiên bản Windows Home Lần này chúng ta sẽ áp dụng với ứng dụng QuickTime và Sync Center Chọn mục Run trong Start Menu và gõ . Cửa sổ điều khiển chính của Group Policy Editor hiển thị chọn mục User Configuration Administrative Templates Control Panel tại cửa sổ bên phải kích đúp lên mục Hide specified Control Panel items Đánh dấu vào ô Enabled và dưới mục Options bạn sẽ thấy dòng chữ List of disallowed Control Panel items. nhấn vào nút Show

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0