TAILIEUCHUNG - AllDup 3.2 | Tìm, xóa mọi file trùng lặp

AllDup | Tìm, xóa mọi file trùng lặp Với cơ chế tìm kiếm mạnh mẽ, AllDup giúp bạn dễ dàng tìm xóa file trùng lặp thuộc đủ định dạng theo nội dung, tên, kích thước, ngày giờ tạo, để "giảm béo" cho ổ cứng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    0    11-08-2020
31    11    2    11-08-2020
93    4    0    11-08-2020
10    3    0    11-08-2020
10    5    0    11-08-2020
3    2    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
132    18    0
64    14    0