TAILIEUCHUNG - Tìm, tải hơn 70.000 font miễn phí tại Fontpark

Tìm, tải hơn font miễn phí tại Fontpark Fontpark là một trong những “kho” font miễn phí “khủng” nhất hiện nay, với hơn font khác nhau dành cho hệ điều hành Windows, Mac và Linux. Bạn truy cập Fontpark thông qua địa chỉ . Muốn tìm chính xác một font khi đã biết tên font đó, bạn gõ tên font đầy đủ vào khung Search trên giao diện chính của Fontpark và nhấn Search. Tại trang kết quả, bạn chỉ việc nhấn nút Download để tải trực tiếp font về máy | Tìm tải hơn font miễn phí tại Fontpark Fontpark là một trong những kho font miễn phí khủng nhất hiện nay với hơn font khác nhau dành cho hệ điều hành Windows Mac và Linux. Bạn truy cập Fontpark thông qua địa chỉ http . Muốn tìm chính xác một font khi đã biết tên font đó bạn gõ tên font đầy đủ vào khung Search trên giao diện chính của Fontpark và nhấn Search. Tại trang kết quả bạn chỉ việc nhấn nút Download để tải trực tiếp font về máy. Lưu ý File tải về được đóng gói dạng nén .zip nên bạn cần sử dụng một trình giải nén bất kỳ như WinRAR WinZip . để giải nén sau đó chép file font vào thư mục Font theo đường dẫn C WINDOWS Fonts để cài đặt. A rew Control Panel Heme Font settings Get more font information online Adjust ClearTypetext Find a character Changefont size Adobe Caslon Pro Adobe Go B Preview deiete or show and 1 Organize Preview Delete Adobe Arabic c M nd Ũ ws F onts Trong trường hợp chỉ nhớ chữ cái đầu trong tên font bạn chỉ việc chọn chữ cái tương ứng từ bảng chữ cái nằm bên dưới khung Search trang kết quả sẽ liệt kê toàn bộ các font có tên bắt đầu bằng chữ cái mà bạn chọn. Lúc này bạn cần xem hình minh họa và lọc ra font mình cần tìm. Muốn xem font theo chủ đề bạn chỉ việc chọn chủ đề tương ứng từ bảng màu xanh hoặc bạn cũng có thể xem danh sách các font đỉnh bằng cách chọn mục Top fonts trên giao diện .

TÀI LIỆU HOT