TAILIEUCHUNG - Chương 1 - giới thiệu phương pháp nghiên cứu

Quá trình xác định, thu thập, phân tích,tổng hợp và cung cấp những dữ liệu,thông tin, và hiểu biết có chiều sâu có liên quan cho những người ra quyết định chọn lựa hành động phù hợp , tối đa hóa hiệu quả của công ty. | McGraw-Hill/Irwin © 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc.,All Rights Reserved. PHẦN 1 GiỚI THIỆU PP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1 NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH NGHIÊN CỨU KINH DOANH LÀ GÌ? Nghiên cứu là tìm kiếm thông tin để giải quyết vấn đề (khó khăn, vướng mắc) Nghiên cứu trong kinh doanh là tìm kiếm thông tin để giải quyết các vấn đề quản lý NGHIÊN CỨU KINH DOANH LÀ GÌ? Quá trình xác định, thu thập, phân tích, tổng hợp và cung cấp những dữ liệu, thông tin, và hiểu biết có chiều sâu có liên quan cho những người ra quyết định chọn lựa hành động phù hợp , tối đa hóa hiệu quả của công ty Tại sao phải học nghiên cứu? Nghiên cứu cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để ra quyết định nhanh. TẠI SAO NGƯỜI QL CẦN THÔNG TIN Cạnh tranh nội địa và toàn cầu mạnh hơn Các công ty & tổ chức sử dụng ngày càng nhiều kỹ thuật khai thác dữ liệu và kho chứa dữ liệu HỌC PPNCKD CÓ LỢI GÌ Thu thập được nhiều thông tin trước khi lựa chọn hành động Thực hiện được nghiên cứu bậc cao Hiểu được thiết kế nghiên cứu Đánh giá và giải quyết khó khăn về quản lý Có nghề nghiên cứu. Types of Studies Used to do Research Reporting, báo cáo Descriptive, mô tả Explanatory, giải thích Predictive, dự đoán CÁC LOẠI NGHIÊN CỨU Applied Research, nghiên cứu ứng dụng Pure Research/Basic Research, nghiên cứu cơ bản THẾ NÀO LÀ MỘT NGHIÊN CỨU TỐT? Tiêu chuẩn của PPNCKH mục tiêu nghiên cứu rõ ràng quy trình nghiên cứu chi tiết thiết kế nghiên cứu kỹ lưỡng hạn chế của nghiên cứu được nêu ra được tiến hành có đạo đức Phân tích phù hợp với nhu cầu của người ra quyết định. Kết quả nghiên cứu được trình bày rõ ràng. Kết luận có cơ sở. Kinh nghiệm nghiên cứu cần rút ra. QUAN HỆ GiỮA NGƯỜI QL & NGƯỜI NC nhiệm vụ của người quản lý: chỉ rõ vấn đề cần nghiên cứu Cung cấp thông tin cơ bản liên quan đến dự án nghiên cứu. tiếp cận người quyết định về các thông tin của tổ chức, duyệt thông tin để cung cấp cho người NC nhiệm vụ của người nghiên cứu: xây dựng một thiết kế nghiên cứu phù hợp cung cấp thông tin làm lời giải cho các vấn đề

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
54    5    0    12-08-2020
5    7    0    12-08-2020
78    8    1    12-08-2020
6    5    0    12-08-2020
11    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN