TAILIEUCHUNG - Cà chua

Cà chua Cà chua có nguồn gốc tại Pêru và Ecuador, là các nước nam Mỹ thuộc khu vực nhiệt đới khô, nhiều ánh nắng. Hạt cà chua có thể nảy mầm ở nhiệt độ 10-12 oC, nhưng tốt nhất ở nhiệt độ 2528 oC. Sau khi nảy mầm, nếu có được nhiệt độ thấp (15-18 oC) trong vùng từ 5-7 ngày sẽ rất có lợi cho sinh trưởng của cây sau này. Nhiệt độ trung bình cho cả vòng đời của cây cà chua là từ 22-25 oC. ở nhiệt độ dưới 12 oC và trên 30 oCkhông những ảnh hưởng. | Cà chua Cà chua có nguồn gốc tại Pêru và Ecuador là các nước nam Mỹ thuộc khu vực nhiệt đới khô nhiều ánh nắng. Hạt cà chua có thể nảy mầm ở nhiệt độ 10-12 oC nhưng tốt nhất ở nhiệt độ 2528 oC Sau khi nảy mầm nếu có được nhiệt độ thấp 15-18 oC trong vùng từ 5-7 ngày sẽ rất có lợi cho sinh trưởng của cây sau này. Nhiệt độ trung bình cho cả vòng đời của cây cà chua là từ 22-25 oC ở nhiệt độ dưới 12 oC và trên 30 oCkhông những ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây mà còn tác động đến sức sống của hạt phấn làm rụng hoa không đậu quả. Cà chua thuộc loại cây ưa ánh sáng nhất là vào giai đoạn cây con và lúc ra hoa. Cây con trong vườn ươm nếu đủ ánh sáng lux sẽ có chất lượng tốt cứng cây bộ lá to khoẻ và sớm được trồng hơn. Ngoài ra ánh sáng tốt cường độ quang hợp tăng cây ra hoa đậu quả sớm hơn tỷ lệ đậu quả và chất lượng sản phẩm cũng cao hơn. Do vậy việc bố trí thời vụ ruộng trồng và mật độ trồng sao cho cây đủ ánh sáng là hết sức quan trọng. Cà chua có nhu cầu nước ở các giai đoạn sinh trưởng rất khác nhau. Lúc cây ra hoa là thời kỳ cần nhiều nước nhất. Nếu không thường xuyên giữ ẩm việc hình thành chùm hoa và tỷ lệ đậu quả sẽ giảm. Về dinh dưỡng cà chua cần kali hơn cả sau đó là đạm và lân. Theo Bùi Quang Xuân 1996 hàm lượng nitrat trong quả cà chua ở các liều lượng tỷ lệ bón đều rất thấp và ít bị ảnh hưởng của liều lượng đạm. Có thể hiểu điều này do NO3 mà cây hút chủ yếu được tích luỹ trong lá. Hàm lượng nitrat trong lá cao hơn trong quả rất nhiều lần. Cũng theo tác giả cà chua cho năng suất cao nhất khi được bón 100 kg P2O5 và 80-100 kg K2O. Phân lân và kali không có ảnh hưởng đến hàm lượng nitrat trong quả cà chua. Ngoài ra bón kali thích hợp sẽ làm tănh chất lượng và hình thức quả. Theo giá trị sử dụng và dạng quả có thể chia cà chua thành 3 nhóm giống Cà chua hồng là loại cà chua được tồng phổ biến hiện nay. Quả có hình dạng như quả hồng không có múi hoặc không rõ múi. Chất lượng ăn tươi chế biến cũng như nấu nướng cao do thịt quả đặc nhiều bột lượng đường .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN